Fotografie
Photographie


Fotografie » Samenwerkingen » Lokaties
Photographie » Shooting Days » Endroits

Deze pagina is gesplitst:
lokaties voor fotoshoots met modellen

Cette page a été dédoublée:
endroits pour shootings avec des modèles

De meeste van deze lokaties zijn zowel geschikt voor individuele fotoshoots of voor shootings in groep.
Ga nooit alléén naar vervallen lokaties en neem altijd een gsm met geladen batterij mee.
Voor bepaalde lokaties is het interessant extra licht mee te nemen onder de vorm van continu licht (zware led lampen) of flitsers (zowel losse, op afstand bestuurde reportageflitsers als studioflitsers op batterijen).

La plupart de ces endroits peuvent servir pour un shooting individuel ou en groupe.
N'allez jamais seul à certains endroits abandonnés et munissez-vous d'un gsm avec une batterie chargée.
Pour certains endroits, il est interessant de se munir d'un éclairage d'appoint sous forme de lampes led (éclairage continu) ou de flashes (de reportage ou de studio sur accus).

De historische lokaties zijn afgebroken of hebben een andere bestemming gekregen, waardoor ze niet meer geschikt zijn voor fotoshoots.

Les endroits historiques ont été démolis ou reconvertis et ne peuvent plus servir pour des shootings.

Lokaties voor fotoshoots en
internationale events

Endroits pour shootings et
évènements internationaux

International Shooting Days 2023
Deze site is aangepast aan smartphones
Site adapté aux smartphones

Paginas die volgens Google je zouden kunnen interesseren

-