Fotografie
Photographie


Fotografie » Shooting Days » » Lokaties
Photographie » Shooting Days » Endroits

Urbex Haut Fourneaux | Hoogovens
Fotoshoots en workshops Denis Wöhler

Dit is een lijst van interessante lokaties waar Belgium Model Academy fotoshoots heeft georganiseerd. We werken zowel met franstalige als nederlandstalige modellen. De shootings zijn vaak tweetalig en zelfs drietalig als we internationale fotografen uitnodigen. Ook internationale events worden vermeld.

Events en lokaties voor fotoshoots

Nog een paar (eerder toeristische) lokaties in Belgie.


Voici une liste d'endroits interessants où Belgium Model Academy a organisé des shootings. Nous travaillons aussi bien avec des modèles francophones que néerlandophones. Les shootings et activités sont bilingues et même trilingues quand nous invitons un photographe international. Certains évènements internationnaux sont également indiqués.

Evènements et endroits pour shootings

Encore quelques endroits en Belgique (endroits plus ou moins touristiques).

Lokaties voor fotoshoots en
internationale events

Endroits pour shootings et
évènements internationnaux

International
Shooting Days
Vogelsang 2017

Paginas die volgens Google je zouden kunnen interesseren