Lokaties


Fotografie » Samenwerkingen » » Historische lokaties
Photographie » Shooting Days » Endroits historiques

Historische lokaties voor fotoshoots met modellen

Endroits historiques pour shootings avec des modèles

Dit zijn lokaties die niet meer bestaan of een andere invulling gekregen hebben. Bij iedere lokatie staat er wat er nog te verwachten is.

Il s'agit d'endroits qui n'existent plus ou qui ont été réaménagés et qui ne peuvent plus être utilisés pour des shootings.

Fotoshoots & workshops Denis Wöhler
Les Forges de Clabecq
Wij hebben als organisatie vaak fotoshoots gehouden aan de Forges de Clabecq. De hoogovens waren zeer gemakkelijk bereikbaar in vergelijking met andere lokaties. Er waren opslagplaatsen, machines, buizen, en natuurlijk ook de hoogovens... In de loop van de jaren is bijna alles afgebroken en het is de moeite niet meer om nog een fotoshoot op die plaats te houden. Het gebied wordt klaargemaakt om er appartementen te zetten.

Nous avons effectué plusieurs shootings aux Forges de Clabecq. Le site était immense, il y avait des tours, des fourneaus, des tuyaux, des machines,... Il était possible de photographier tous les participants d'un concours. L'accès au site était également très aisé. Mais pratiquement tous les installations interessantes ont été détruites. Je parie qu'on va y construire des appartements à la place. Si le site était particulièrement interessant, en 2017 il ne vaut plus le détour.

Cheratte, een kleine steenkoolmijn
Cheratte was vroeger één van de meest bekende plaatsen voor urbexers, dankzij de zeer opvallende toren en vele mogelijkheden voor fotoshoots (lichtinval, interessante bouwwerken). Fotoshoots met modellen waren ook mogelijk. De gebouwen zijn tegenwoordig echter volledig afgesloten en je moet de heuvel opklimmen om toch binnen te geraken, wat echt niet zo gemakkelijk is, zeker als je fotoapparatuur moet meesleuren.

Le Hasard de Cheratte était un charbonnage visité par de nombreux photographes. La célèbre tour est présente sur tous les sites urbex et il n'était pas rare d'y rencontrer un groupe de photographe. Malheureusement le site est complètement cloturé, et la seule manière d'y accéder encore est via la colline (pratiquement impossible avec le matériel photographique).

Les charbonnages du gouffre (Charleroi)
Les charbonnages du Gouffre waren vroeger een veel bezochte urbexplaats, maar door de aanwezigheid van drugdealers werd het terrein afgesloten. Je kan er nog steeds binnen, maar er lopen soms twee honden rond, en ze hebben honger.

Les chabonnages du gouffre étaient un endroit fort visité par lex urbexeurs, malheureusement il y avait également pas mal de drogués, ce qui a forcé la commune à barricader le terrain (toujours aussi aisé d'accès). Mais il y a parfois deux chiens qui sont lachés sur le terrain... Et avec eux, pas moyen de discuter comme avec un employé de la sécurité.

Beelitz-Heilstätten & urbex
Beelitz-Heilstätten was een oude sanatorium in de buitenwijken van Berlijn (toen in de DDR gelegen). Vroeger kon je overal binnen, de lokatie was echt uitzonderlijk. Na een ongeval (waarbij de eigenaar automatisch verantwoordelijk wordt gesteld) zijn alle gebouwen met stevige planken afgesloten.

Beelitz-Heilstätten était un sanatorium bien connu, d'abord utilisé pour traiter les patients atteints de tuberculose, le site sera utilisé plus tard comme hopital militaire russe. Après un accident, les batiments ont tous été cloturés par de grosses planches.

Shooting in Tombeek en Beringen
We werden uitgenodigd in Munchen voor een reeks fotoshoots. Er waren zowel belgische als duitse modellen en fotografen aanwezig. Bij de volgende fotoshoot is het aan ons om buitenlandse modellen en fotografen uit te nodigen (toen werkten wij voornamelijk met modennen en fotografen uit Duitsland en België). Het sanatorium van Tombeek heeft een nieuwe bestemming gekregen en bij de steenkoolmijn van Beringen kan je op de meeste plaatsen niet meer binnen, zodat een fotoshoot op die plaats de moeite niet meer is.

Nous avons été invité par un photographe allemand chez lui, et l'année suivante le photographe est invité chez nous. Les shootings en Belgique on eu lieu à Tombeek et à Beringen. Le sanatorium de Tombeek près de Wavre a recu une nouvelle destination. Les charbonnages de Beringen ne sont plus tellement interessants, depuis que le site a été restauré. Beaucoup de parties interessantes ne sont plus accessibles.

Esch-sur-Alzette
In Esch-sur Alzette (Luxemburg) was er een bekende electriciteitscentrale die vaak door fotografen bezocht werd omdat de centrale gemakkelijk bereikbaar was en alle installaties nog aanwezig waren. Hoewel de centrale in Luxemburg gelegen was, zijn we er een aantal keren naartoe geweest met modellen omdat de centrale zeker de moeite was.

Une centrale électrique très connue était située à Esch-sur-Alzette. Elle a souvent été visitée par des photographes car elle était facile d'accès et toutes les installations étaient encore présentes sur place. Bien que la centrale était située au Grand-Duché du Luxembourg, nous y sommes allés plusieurs fois avec des modèles car elle valait vraiment le déplacement.

Munchen, Maxhütte Sulzbach-Rosenberg
Toen een bijzonder mooie lokatie: een staalfabriek in de DDR die rails maakte voor de treinen. Er werden volop arbeiders uit het naburige Tsjecho-Slowakije gehaald. Na de samenvoeging van Oost en West was de fabriek niet meer rendabel genoeg. De fabriek werd gesloten en men was die aan het afbreken toen we langskwamen. In minder dan een paar maanden was alles afgebroken. Spijtig, want het was een super-lokatie.

Un ancien haut fourneau et aciérie située en RDA pres de la frontière avec ce qui était à l'époque la Tchécoslovaquie. La production principale était des rails de chemins de fer. Avec l'unification, l'aciérie n'a plus pu concurrencer avec les grands producteurs et a du fermer. De plus, il n'était plus possible d'avoir de la main d'œuvre bon marché de Tchécoslovaquie. Le site a été totalement rasé après la ferméture et c'est dommage, car c'était un site très spécifique.

Shooting military en security
Fotoshoot op een oude legercaserne waar er nog talrijke legervoertuigen waren. Achteraf zijn we nog naar de zandgroeven van Lommel geweest. Er is regelmatig vraag voor dergelijke shootings, die niet noodzakelijk op een verlaten militaire basis moeten gebeuren. Van de militaire basis bestaan enkel nog lege loodsen. Voor de zandgroeven van Lommel moet je de toelating van de uitbater vragen. Er is controle.

Il s'agit d'un shooting dans une ancienne caserne. A cette époque il y avait encore des véhicules militaires, qui ont été retirés peu de temps après notre shooting. Nous sommes allés après aux carrières de sable de Lommel. Le sable des carrières est très dangereux (sables mouvants) et il y a un controle permanent.

Fotoshoots rond treinen
Shooting B-Cargo in Roux en Wagon-Lits in Oostende Beide lokaties bestaan niet meer.

Le Roux près de Charleroi et les Wagon-Lits à Ostende. Les deux sites ont été détruits.


Op het dak, dertig meter boven de omgeving
In de verte zie je de zendmasten van Waver.

Le sanatorium de Tombeek, avec à l'arrière-plan les émetteurs de Wavre.

Les Forges de Clabecq ont été utilisées comme cadre d'un shooting avec tous les modèles de Mister Universe.

De Forges de Clabecq werden gebruikt bij een shooting met de modellen van Mister Universe.

Paginas die volgens Google je zouden kunnen interesseren

-