Fotografie
Photographie

Gent (oude dokken)


Fotografie » Samenwerkingen » Lokaties » Gent (oude dokken)
Photographie » Shooting Days » Endroits » Gand (oude dokken)

Les anciens docks de Gand sont très interessants: j ai effectué plusieurs fotoshoots en 2013 et 2014.

De oude dokken en de omgeving zijn heel interessant: ik heb er meerdere fotoshoots gehouden in 2013 en 2014.

Vroeger werden de goederen vaker met schepen vervoerd. De bulkgoederen zoals ciment en zand werden tot in de haven van Gent aangevoerd om daar verwerkt te worden. Ook graan en meel werden in de haven opgeslagen. Tegenwoordig worden de meeste goederen via vrachtwagens aangevoerd en worden bepaalde delen van de haven van Gent niet meer gebruikt.

Een bekende onderneming aan de Oude Dokken is de gentse filiaal van ACEC (Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi). Het produceerde vooral motoren, transformatoren en generatoren. De belgische marine gebruikte voornamelijk alternatoren van ACEC op de schepen, maar ook de treinen en de trams waren uitgerust met motoren afkomstig uit een ACEC onderneming. De kwaliteit van de produkten was zeer hoogstaand en ACEC was gekwalificeerd om producten te leveren voor de luchtvaart.

De onderneming wordt in 1989 ontmanteld en de delen worden door verschillende bedrijven overgenomen: Philips voor het klein huishoud, Alstom voor de grote machines. Samen met MBLE (Manufacture Belge de Lampes et de Matériel Electronique) was dit één van de meest vooraanstaande belgische ondernemingen na de tweede wereldoorlog.

A l'époque, les ports maritimes et fluviaux jouaient un rôle très important et les marchandises étaient stockées, transformées et recnditionnées sur place. C'était principalement le cas pour les marchandises en vrac: ciment, sable, charbon, farine,...

Une entreprise bien connue à Gand était la filiale des ACEC (Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi). On y produisait des moteurs, des transformateurs et des génératrices. La Marine Belge utilisait principalement des générateurs ACEC sur ses navires, mais les chemins de fer et les trams étaient également équipés de moteurs ACEC. Les produits étaient de haute qualité et les ACEC avaient une licence pour produire des appareils utilisés dans l'espace.

L'entreprise a été démantelée en 1989 et les morceaux ont été repris à bon compte par différents concurrents: Philips pour la division petit électro-ménager et électronique, Alstom pour les grands appareils. C'était une des plus grandes entreprises belges de matériel électronique avec MBLE (Manufacture Belge de Lampes et de Matériel Electronique). Il s'agissait des fleurons de notre industrie.

Het is echter één van de laatste keren dat ik een fotoshoot met modellen op deze lokatie organiseer. Het was een ideale lokatie op wandelafstand van Gent Dampoort. Gentrification is de nieuwe naam: industrieterrein wordt omgebouwd om er appartementen neer te poten.

De oude dokken worden meer en meer vuil (uitwerpselen van honden, restafval van buitenlandse truckchauffeurs, illegale camping, enz).

De ACEC fabrieken aan de overkant van het kanaal worden verbouwd, waardoor een interessante lokatie verloren gaat, en zelfs de cimentmolens zijn binnenkort verboden terrein (ze staan er enkel nog als achtergrond).


C'est probablement la dernière fois que j'organise un shooting avec des modèles aux anciens docks, et pourtant l'endroit était situé idéalement à quelques minutes de marche de la gare de Gent Dampoort. Le caractère unique de l'endroit se perd.

L'endroit devient de plus en plus insalubre avec des cacas de chiens, des sacs poubelles, des déchets de transporteurs routiers,...).

Les batiments des ACEC de l'autre coté du canal sont rénovés et ne sont donc plus accessibles pour un shooting et la cimenterie est cloturée (c'est devenu un élément du décor).

Paginas die volgens Google je zouden kunnen interesseren

-