Fotografie
Photographie

Spontin


Fotografie » Samenwerkingen » Lokaties » Spontin
Photographie » Shooting Days » Endroits » Spontin

Spontin était une source d'eau comme Spa ou Chaudfontaine, mais l'usine a été fermée et est maintenant à l'abandon. L'eau qui est captée est maintenant directement envoyée vers la région bruxelloise.

Spontin was een bekend watermerk zoals Spa of Chaudfontaine, maar de fabriek is tegenwoordig gesloten. Het water dat opgevangen wordt wordt nu direct naar Brussel gestuurd via persleidingen.


L'ancienne usine sans les batiments plus récente
Het oude gedeelte zonder de modernere loodsen


De installaties tijdens de hoogdagen
De treinsporen (dubbelspoor) met een aparte spoort voor het laden en lossen, nu is er enkel nog een enkelspoor die in de zomermaander gebruikt wordt. De villa (die nog steeds bestaat) met onderaan de aftapinstallaties, rechts de kantoorgebouwen. Er is nog geen aparte stookruimte (zou links in beeld moeten zijn) en de waterzuiveringsinstallatie was er toen ook nog niet (links buiten beeld). Dit zou in de jaren 1960 moeten zijn geweest.

Les installations du temps de leur splendeur
Les voies de chemin de fer doubles avec une voie séparée pour charger et décharger les marchandises (maintenant il ne reste plus qu'une voie unique utilisée pendant les mois d'été). La villa qui existe toujours vec la captation en dessous, à droite les batiments administratifs. Il n'y avait pas encore de chaufferie (batiment séparé qui aurait du se trouver à gauche) et l'installation d'épuration des eaux n'existait pas encore. La photo devrait dater des années 1960.


A l'étage du batiment principal
Op het verdiep van het hoofdgebouw

De site werd een paar jaren geleden gebruikt voor illegale rave parties, waardoor de boel nu afgesloten is door zware betonblokken zodat vrachtwagens niet meer binnen kunnen, maar als voetganger kan je nog altijd binnen. De fabriek heeft geen huisnummer meer en je moet eigenlijk de baan volgen tot je naast de weg de gebouwen tegenkomt tussen de begroeing.

Voor ik een fotoshoot met modellen ter plaatse doe, ga ik de plaats verkennen om na te gaan wat er allemaal te zien is en of het wel voldoende veilig is. Dit is het verslag van mijn bezoek aan Spontin.

Er zijn verschillende interessante plaatsen op de site: het hoofdgebouw met tags aan de muren en met een mooie lichtinval (als er zon is). Daar kan je de muurschildering met de doodskop vinden. Je kan ook naar de bovenverdiepingen gaan waar je dan zicht hebt op de loodsen. De bouw is nog stevig en er is normaal geen kans dat je door de vloer zakt.

De villa's aan de zijkant zijn sterk verloederd en de vloeren zijn niet echt stevig meer. Dit is vooral het geval op de balcons. Ik zou daar niet meer gaan, maar enkel de villa's als achtergrond gebruiken. Onder de villas waren er installaties voor het aftappen van de bron. De meeste ruimtes zijn hier leeg.

Naast het hoofdgebouw is er de stookplaats. Toen we begin juli langsgeweest zijn had het een maand lang geregend en de plaats was niet meer zo geschikt door de weelderige begroeing. De waterzuiveringsinstallatie ernaast was zelfs volledig onbruikbaar. Je kon er wel nog geraken, maar je had geen zicht meer op de installaties zelf.

En na de shooting in Spontin kan je verder rijden naar Durnal, een treinstation waar er oude gerestaureerde treinstellen staan opgesteld. Er is ook een toeristische trein die in de zomermaanden op de sporen rijd. Je kan de sporen volgen (andere kant van de tunnel) of een klein baatje volgen (rue de Chansin) tot in Durnal.

Begin 2021 heeft een investeerder een deel van de site gekocht (het hoofdgebouw met de waterafname), maar halverwege 2021 is daar nog niets van te zien, behalve een paar nieuwe borden 'verboden toegang'. De investeerder zou wachten totdat hij het volledig terrein kan kopen. Hij zou opnieuw iets doen met het water van Spontin.


A l'étage du batiment principal
Op het verdiep van het hoofdgebouw

Le site a été utilisé il y a quelques années pour des rave parties, c'est pour empècher les camions d'entrer qu'il y a des blocs de béton aux deux entrées. Il est toujours possible de rentrer à coté du grillage. L'usine n'a plus de numéro de rue et il faut continuer le chemin jusqu'à ce que vous voyez les batiments dans la verdure.

Avant d'y effectuer un shooting avec des modèles, je visite tout le site pour vour ce qui est possible. Voici le résumé de ma visite à Spontin.

Il y a plusieurs endroits interessants: le batiment principal avec des tags et dessins sur les murs. La lumière qui tombe dans les batiments permet de faire de belles photos. C'est ici qu'il y a la tête de mort. Il est possible de monter à l'étage, on a alors une vue sur l'entrepot. Les batiments sont encore solides et il n'y a pas de risques que le plancher ne s'effondre.

Les villas sur le coté sont en mauvais état et il y a de nombreux trous dans le plancher, c'est surtout le cas sur les balcons. C'est un endroit qu'il vaut mieux éviter, pour n'utiliser les villas que comme arrière plan. Sous les villas il y avait les installations de pompage. Ces locaux sont actuellement vides.

La chaufferie se trouve à coté du batiment principale et il est possible d'y faire de belles photos. Quand j'ai effectué le shooting début juillet il avait plu pendant près d'un mois et la végétation était très drue. Les installations d'épuration des eaux sont complètement envahies par la végétaion et n'ont plus aucun intérêt.

Après le shooting à l'usine, il est possible d'aller à l'ancienne gare de Durnal où on trouve quelques wagons et motrices de chemin de fer. Il y a un train touristique qui circule certains jours pendant les mois d'été. Il est possible de suivre la voie de chemin de fer (l'autre coté du tunnel) ou de suivre la petite route qui mêne directement à la gare (rue de Chansin).

Un investisseur a acheté une partie du site début 2021 (le batiment principal avec l'installation de captage), mais à la mi-2021 rien n'a changé, sauf qu'il y a de nouveaux panneaux 'accès interdit' (ah, on ne savait pas... on ne peut vraiment pas rentrer?..). Il attend de pouvoir acheter tout le site pour lancer à nouveau une porduction basée sur l'eau de Spontin.


A l'étage du batiment principal
Op het verdiep van het hoofdgebouw

Update 2023

Ik ben opnieuw naar de lokatie geweest in mei 2023 en heb gemerkt dat de lokatie opgekuisd is geweest. De laatste machines zijn verwijderd geweest (stookketel in een nabij gelegen gebouw), waardoor de urbex-waarde van de site sterk gedaald is. De gebouwen zelf (met de muurschilderingen) zijn nog bewaard.

Ook het nabijgelegen treinstation van Dorinne is niet zo geschikt voor fotoshoots. Vroeger ging ik naar deze tweede plaats na de fotoshoot in Spontin. Het terrein is verkocht en de eigenaars reageren scherp als er mensen op de sporen lopen en dreigen de politie te bellen. Er zijn andere stations met oude wagons waar je wel foto's mag nemen.

Je suis allé à nouveau à Spontin en mai 2023 et j'ai remarqué que l'endroit a été nettoyé. Les dernières machines ont été enlevées (en particulier la dernière chaudière placée dans le abtiment séparé). Cela réduit fortement la valeur urbex du site. les batiments avec les tableaux sont toujours debout.

La gare de Dorinne située non loin de Spontin n'est pas interessante pour des hootings. Il y a quelques années j'y allais après le shooting à Spontin. Le terrain a été véndu et les propriétaires réagissent assez violemment quand il y a des photographes sur le site. Il y a d'autres f-gares avec du matériel ferroviaire à l'abandon et où on peut prendre des photos.

Spontin


Hoofdgebouw, benedenvloers
Batiment principal, rez-de-chaussée


Hoofdgebouw, grote zaal
Batiment principal, salle principale


Hoofdgebouw, ingang
Batiment principal, à l'entrée


Stookruimte
Chaufferie


Stookruimte
Chaufferie


Mixed Martial Arts

Paginas die volgens Google je zouden kunnen interesseren

-