Fotografie
Photographie

Ile Monsin


Fotografie » Samenwerkingen » Lokaties » Ile Monsin
Photographie » Shooting Days » Endroits » Ile Monsin

L'Ile Monsin à Liège dispose de plusieurs endroits interessants pour des shootings. Des thèmes différents peuvent être développés.

De Ile Monsin in Luik is een mooie plaats voor fotografie, verschillende thema's zijn mogelijk.

Het Albertkanaal naar Antwerpen begint aan de Ile Monsin en verbindt de Maas in Luik met de Schelde in Antwerpen. Het was de belangrijkste waterweg van België en het voorzag de waalse industrie van grondstoffen die via de haven van Antwerpen aangevoerd werden.

Voorbij Luik is de Maas namelijk niet bevaarbaar: te breed en te ondiep, de stroming is te zwak en er zitten teveel verraderlijke zandbanken in de stroom. De binnenschepen moeten dan het Julianakanaal nemen om Rotterdam te bereiken.

Het Albertkanaal werd ook gebruikt om de steenkool uit de kempense mijnen naar Luik te vervoeren: de steenkoolmijnen hadden een eigen privé-spoorwegnet om de steenkool te brengen tot aan het kanaal, waar het dan op binnenschepen geladen kon worden.

Het eiland heeft twee kenmerkende delen aan beide uiteinden: stroomopwarts een park die in de zomer op veel bezoekers kan rekenen. Mensen duiken in het water bij mooi weer en er zijn trappen zodat je gemakkelijk uit het water kan. Hier ontstaat eigenlijk het Albertkanaal.

Aan de andere kant is er een oude spoorwegbrug die niet meer gebruikt wordt. Het enkelspoor werd gebruikt om vloeibaar gietijzer te vervoeren van de luikse hoogovens naar de staalfabriek van Chertal. Een kenmerk van de luikse staalnijverheid was immers dat die sterk vernipperd was omdat die meer dan 150 jaar geleden ontstaan is, toen de produktie nog niet zo grootschalig was.

Nadat de hoogovens stilgelegd werden, moest ook de staalfabriek sluiten: van de staalnijverheid blijft er bijna niets meer over in het Luikse, terwijl de regio honderd jaar geleden de tweede staalproducent ter wereld was!

De brug is van het type Vierendeel dat veel in België gebruikt werd. Het bestaat uit stalen rechthoekige vakken met een onder— en bovenrand. De dikke ronde bouten van de brug geven een karacteristieke look aan de lokatie. Er is een tweede Vierendeelbrug in Lanaken, eveneens op het Albertkanaal; beide bruggen werden gelijktijdig gebouwd bij de aanleg van het kanaal.

De twee extra rails aan de binnenzijde van het spoor houden de trein op het spoor en voorkomen dat deze in het kanaal zou vallen (anti-ontsporingssysteem). Dit systeem wordt toegepast op bruggen en in tunnels, soms ook als de trein in een bebouwde kom moet rijden.

In 2017 werd de brug aan beide kanten afgesloten door hoge nadar hekken, maar het is toch mogelijk om op de brug zelf te geraken. De hekken vormen echter een storend element in beeld en een lange brugperspectief is niet meer mogelijk.

Le canal Albert qui relie l'Escaut à Anvers à la Meuse à Liège commence à l'Ile Monsin. C'était une des voies navigables les plus importantes de Belgique et permettait à l'industrie lourde de Liège de recevoir ses matières premières via le port d'Anvers.

Passé Liège, la Meuse devient très large mais peu profonde, avec des bancs de sable dangereux pour la navigation. Les péniches doivent passer par le canal Juliana pour atteindre Rotterdam ou le Rhin.

Le canal Albert était également utilisé pour le transport du charbon des mines de Campine: les charbonnages avaient un chemin de fer privé pour transporter le charbon jusqu'au canal, où il était transféré sur des péniches.

L'ile a deux parties caractéristiques situées de chaque coté de l'ile. En amont il y a un parc qui est fort utilisé en été. Les personnes plongent dans la Meuse quand il fait beau et il y a des escaliers pour sortir facilement de l'eau. Il y a évidemment le monumet dédié à Albert Ier (dont j'ai utilisé le pilier pour la photo de gauche) et plusieurs bas-reliefs représentant les travailleurs d'Anvers et de Liège.

De l'autre coté il y a le pont de chemin de fer à voie unique qui était utilisé pour transporter la fonte en fusion des hauts fourneaux à l'aciérie de Chertal. Une des caractéristiques de la sidérurgie à Liège est qu'elle est enclavée dans le tissus urbain, ce qui a empèché l'agrandissement des installations.

La ligne de chemin de fer n'est plus utilisée depuis que les hauts fourneaux liégois sont à l'arrêt (et évidemment l'aciérie a également été mise à l'arrêt). C'est toute la ligne à chaud qui a disparu à Liège, qui était il y a cent ans le second producteur mondial d'acier au monde! Mais il y a plusieurs facteurs qui ont causé le déclin de la sidérurgie à Liège et dans les autres bassins wallons: la dissémination des différents centres de production: haut fourneau à Ougrée, aciérie à Chertal, laminage à froid à Sclessin,... Un autre facteur négatif est l'éloignement d'un port maritime, nécessaire pour l'acheminement du charbon et du minérai.

Le pont en acier de construction Vierendeel (à maillage en échelle) forme un beau décor pour la photographie. Les gros boulons sont repris sur plusieurs photos. Il y a un second pont Vierendeel à Lanaken, également sur le canal Albert. Les deux ponts ont été construits simultanément pendant le creusement du canal.

Les deux contre-rails du coté intérieur de la voie permettent de garder le train sur la voie pour éviter qu'il ne tombe dans le canal (système ant-déraillement). Ce système est utilisé sur les ponts et dans les tunnels.

En 2017 le pont a été barré des deux cotés par deux hautes barrières nadar, mais il est malgré tout possible de se rendre sur le pont en les poussant un peu. Les barrières forment malgré tout un élément qui dérange et photographier le pont de long n'est plus possible.

Paginas die volgens Google je zouden kunnen interesseren

-