Lokaties


Fotografie » Samenwerkingen » » Lokaties

Urbex Hoogovens
Fotoshoots en workshops Denis Wöhler

Lokaties voor fotoshoots met modellen

Dit is een lijst van interessante lokaties waar Belgium Model Academy fotoshoots heeft georganiseerd. We werken zowel met franstalige als nederlandstalige modellen. De shootings zijn vaak tweetalig en zelfs drietalig als we internationale fotografen uitnodigen. Ook internationale events worden vermeld.

België - Vlaanderen

Fotoshoot bij de brandweer
Als je samenwerkt met verschillende fotografen is het mogelijk een fotoshoot te bekomen op plaatsen die normaal niet toegangkelijk zijn, zoals bij de brandweer.

Doel, het dorpje dat niet wilt verdwijnen
Het verhaal van Doel sleept al meer dan een tiental jaren aan. Wat voor iedereen duidelijk zou moeten zijn, namelijk dat het nieuwe dok er niet zal komen lijkt nog niet goed binnen te dringen. Het probleem is dat de moderne schepen groter en groter worden, en dus niet meer door de sluizen kunnen (en zelfs als dat zou kunnen, zouden de schepen teveel tijd verliezen, waardoor de haven van Antwerpen niet meer interessant zou zijn). De enige oplossing is dus meer getijdendokken te bouwen. Maar in plaats van het Doeldok at te sluiten aan het Waaslangkanaal en aan de andere kant door te trekken tot aan de Schelde heeft men die half gedempt.

Shooting Speedmasters en fashion Motorhuis Felix & Jos
Shooting Speedmasters Motorpaleis GSM
Fotoshoots met zware motoren en leren kledij worden vaak gevraagd, maar het probleem is dat de mensen die eerst super enthousiast waren om deel te nemen de dag zelf hun kat sturen. Wij hebben daarom besloten niet meer dergelijke fotoshoots te organiseren.

Transfo in Zwevegem
Deze site die vroeger een electriciteitscentrale was kan gebruikt worden voor fotoshoots. De prijs is echter zo hoog dat een individuele fotoshoot onbetaalbaar is. De site wordt dan ook weinig gebruikt (er is een discotheek in een deel van het gebouw).

De oude dokken van Gent en de nieuwere dokken van Gent
De oude dokken van Gent zijn niet meer zo interessant (gentryfication): je hebt één plaats dat je kan gebruiken en bij mooi weer is er veel volk in de buurt (die ook fotoshoots doen).

De nieuwe dokken zijn heelwat interessanter (ze zijn nog in gebruik, met plaatsen waar oud materieel opgestapeld wordt). Dit is echter haventerrein en je moet tegenwoordig een aanvraag indienen om er te mogen fotograferen.

Petrol Zuid
Een superlokatie in Antwerpen die binnenkort ook gaat verdwijnen: er zouden nieuwe bedrijventerreinen moeten komen.

Vilvoorde
Een lokatie voor testshootings in de buurt van Brussel. Het is de enige bruikbare lokatie in de buurt van Brussel, maar eigenlijk neit echt de moeite.

Baasrode
Scheepvaartmuseum (het was vroeger een scheepswerf). Je kan er fotoshoots houden, je moet vooraf reserveren en je moet een supplement betalen.


België - Wallonië

Les Forges de Clabecq
Wij hebben als organisatie vaak fotoshoots gehouden aan de Forges de Clabecq. De hoogovens waren gemakkelijk bereikbaar en er waren opslagplaatsen, machines, buizen,... In de loop van de jaren is bijna alles afgebroken en het is de moeite niet meer om nog een fotoshoot op die plaats te houden. Het gebied wordt klaargemaakt om er appartementen te zetten.

Hensies
Een oude steenkoolmijn en een verlaten kanaal in de Borinage, aan de grens met Frankrijk. Er was vroeger een douanepost gelegen op het kanaal, maar met de sluiting van de steenkoolmijnen in de buurt had het kanaal eigenlijk geen betekenis meer. Het kanaal werd niet meer onderhouden en is niet meer bevaarbaar.

Sprimont
De steengroeven van Sprimont zijn een interessante lokatie voor fotoshoots met mannelijke modellen. Er zijn veel machines aanwezig en het landschap is adembenemend. Fotoshoots zijn enkel mogelijk in 't week end als er geen economische aktiviteit is op de site.

Ile Monsin | Université de Liège | Cheratte, een kleine steenkoolmijn | Fort de la Chartreuse (Luik)
Het kanaal Albert van Antwerpen naar Luik start op die plaats. Een mooie lokatie was de brug naar Chertal (spoorweglijn naar de staalfabriek), maar die is afgesloten. Zelfs al kan je nog op de brug, de hekken zijn een zeer storend element in het beeld: vergezichten zijn niet meer mogelijk.

De université de Liège heeft verschillende mooie plaatsen, misschien niet zo exclusief als Hasard de Cheratte, maar juist wèl exclusief omdat niemand die lokaties gebruikt voor fotoshoots.

Cheratte was vroeger één van de meest bekende plaatsen voor urbexers, dankzij de zeer opvallende toren. Fotoshoots met modellen waren ook mogelijk. De gebouwen zijn tegenwoordig echter volledig afgesloten en je moet de heuvel opklimmen om toch binnen te geraken, wat echt niet zo gemakkelijk is, zeker als je fotoapparatuur moet meesleuren.

De Fort de la Chartreuse is een oude bekende, ideaal voor fotoshoots als er eigenlijk teveel zon is voor een buitenshoot. De lokatie is zeer gemakkelijk toegankelijk en je kan op een tiental meter van de ingang parkeren.

Bois du Cazier en Les charbonnages du gouffre (Charleroi)
Le Bois du Cazier is een museum die gewijd is aan de mijnramp van 1956, maar er is ook aandacht voor de industrie in de streek. Het terrein is voldoende groot zodat je gemakkelijk een fotoshoot buiten kan houden. Bepaalde zalen zijn ook interessant als het weer wat tegenzit.

Les charbonnages du Gouffre waren vroeger een veel bezochte urbexplaats, maar door de aanwezigheid van drugdealers werd het terrein afgesloten. Je kan er nog steeds binnen, maar er lopen soms twee honden rond, en ze hebben honger.

Sanatorium Dolhain (Luik)
De gebouwen worden eveneens gebruikt door airsoftspelers: dit heeft als voordeel dat de gebouwen betrekkelijk veilig zijn, maar door een aantal wijzigingen gaat de typische stijl van het gebouw verloren. Er zijn nog gelukkig veel interessante plekken in het gebouw.


Buitenland

Beelitz-Heilstätten & urbex Berlijn I Berlijn II
We zijn meermalen naar Berlijn gereden, maar tegenwoordig zie je niet meer het verschil tussen Oost en West, zowel in Oost als in West zie je overal billboards en van de muur blijft er slechts een paar stukjes over links en rechts. Je moet echt naar kleine dorpjes in voormalig DDR-gebied gaan om nog iets terug te vinden van democratisch Duitsland.

Beelitz-Heilstätten was een oude sanatorium in de buitenwijken van Berlijn (toen in de DDR gelegen).

Landschaftspark Duisburg
Landschaftspark Duisburg is het schoolvoorbeeld van een geslaagde reconversie van een oude staalfabriek met hoogovens, bunkers, cowpertorens in een modern complex met kleine bedrijven, theaterzalen en horeca. Waarom kan men niet hetzelfde doen met bijvoorbeeld de site van Carsid in Charleroi? (die ongeveer in dezelfde situatie verkeerd)

Shooting in Munchen en Shooting in Tombeek en Beringen
We werden uitgenodigd in Munchen voor een reeks fotoshoots. Er waren zowel belgische als duitse modellen en fotografen aanwezig. Bij de volgende fotoshoot is het aan ons om buitenlandse modellen en fotografen uit te nodigen (toen werkten wij voornamelijk met modennen en fotografen uit Duitsland en België.

Munchen, Maxhütte Sulzbach-Rosenberg
Toen een bijzonder mooie lokatie: een staalfabriek in de DDR die rails maakte voor de treinen. Er werden volop arbeiders uit het naburige Tsjecho-Slowakije. Na de samenvoeging van Oost en West was de fabriek niet meer rendabel genoeg. De fabriek werd gesloten en men was die aan het afbreken toen we langskwamen. In minder dan een paar maanden was alles afgebroken. Spijtig, want het was een super-lokatie.

Keulen
Dit was de basis voor de eerste Shooting Days 2016. We hebben een heel mooie lokatie aan de Rijn gevonden: oude treinstellen, industrie, dokken, en heelwat ruimte langs de Rijn.

Vogelsang - Wollseifen (Duitsland)
Dit is een lokatie waar we al vaak geweest zijn in de vorige jaren. het is een plaats met een geszchiedenis die terug gaat tot de beginjaren van Nazi-Duitsland. De gebouwen werden later door het belgisch leger in Duitsland gebruikt en zijn daardoor bewaard gebleven. Het is mogelijk om voor één dag te komen, maar je lan ook ter plaatse logeren.

De bunkers van Leffrinckouke (Frankrijk, juist over de grens)
Terwijl de bunkers in België allemaal vernietigd werden in de jaren 1970, zijn de bunkers in Frankrijk bewaard geblemen. Het is een interessante lokatie omdat je zowel bunkers hebt van de fransen (gebouwd oor of tijdens de eerste wereldoorlog om de haven van Duinkerke te beschermen) en duitse bunkers die deel uitmaken van de Atlantikwall.


Thematische fotoshoots

Shooting military en security
Fotoshoot op een oude legercaserne waar er nog talrijke legervoertuigen waren. Achteraf zijn we nog naar de zandgroeven van Lommel geweest. Er is regelmatig vraag voor dergelijke shootings, die niet noodzakelijk op een verlaten militaire basis moeten gebeuren.

Fotoshoots rond treinen
Shooting B-Cargo in Roux en Wagon-Lits in Oostende Beide lokaties bestaan niet meer.

Treinstation Hombourg (Plombières). Beperkte mogelijkheden voor fotoshoots, je kan er geen fotoshoot gedurende een volledige dag houden.

Baasrode-Noord Treinstation die niet meer gebruikt wordt. Er zijn een aantal treinstellen en in de zomer rijdt er een toeristische trein.

Lokaties voor fotoshoots en
internationale events

International
Shooting Days
Sprimont 2019

(woensdag 29 mei
zondag 2 juni)


CHARLEROI
IL EST
CLAIR
QUE
LE GRIS
EST
NOIR


Nog een paar (eerder toeristische)
lokaties in Belgie.


Doel (Antwerpen)

Paginas die volgens Google je zouden kunnen interesseren