Fotografie
Photographie

Charbonnage du Martinet


Fotografie » Samenwerkingen » Lokaties » Charbonnage du Martinet
Photographie » Shooting Days » Endroits » Charbonnage du Martinet

Les charbonnages du Martinet is een gerestaureerde site die voor iedereen toegankelijk is.

Les charbonnages du Martinet sont sur un site en restauration et sont accessible au public

Een "martinet" is een mechanische hamer die aangedreven wordt door waterkracht (en later door stoom). De oude steenkoolmijn met die naam in in de buurt van Charleroi gelegen.

Van de gebouwen blijft er niet veel meer over, sommige zijn afgebroken (de wasserij en sortering), anderen zijn ontdaan van alle apparatuur (liftgebouw en gebouwen van de ingenieurs). Een deel van de site heeft een nieuwe bestemming gekregen (artisanale bierbrouwerij).

Maar het voordeel van deze site is dat die gewoon toegankelijk is. Er lopen dan ook veel bezoekers rond. De foto's zijn vooral genomen aan het gebouw aan de ingang, maar de andere gebouwen (behalve de loods op een terril) zijn ook de moeite. De loods op de terril is goed voor een overzichtsfoto, maar niet voor foto's met modellen.

Un martinet est un gros marteau mécanique entrainé par la force de l'eau (et plus tard par la vapeur). L'ancien charbonnage du même nom se trouve près de Charleroi.

Il ne reste plus grand chose des batiments, certains ont été détruits (le lavoir-triage), d'autres ont perdu toutes leurs machines (la tour d'extraction et les batimentd es ingénieurs). Une partie du site a été reconverti en brasserie artisanale.

L'avantage de ce site c'est qu'il est librement accessible au public. Il y a donc de nombreux touristes dans le coin. Les photos ont principalement été prises dans le batiment à l'entrée, mais d'autres batiments peuvent également être utilisés (sauf le hangar au dessus du terril). C'est bien pour une photo des environs, mais pas pour la photographie de modèles.

De site is niet zo groot en kan volledig in één uur bezocht worden.
Toutes les parties accessibles peuvent être visitées en une heure. Aan de overkant van de weg hebben we het rangeerstation van Monceau. Er zijn daar altijd verlaten wagons, maar een deel van de site is nog steeds actief en er is controle. De lokatie wordt eveneens gebruikt als illegale stortplaats en er zijn koperdieven aktief, wat de regelmatige controles rechtvaardigd. Wens je een fotoshoot met oude treinstellen en wagons, dan ben je aangewezen op Baasrode.

Nous avons de l'autre coté de la route la gare de triage de Monceau sur Sambre. Il y a toujours de nombreuses voitures déclassées, mais une partie du site est encore en activité et il y a des controles réguliers. Cet endroit est également utilisé comme dépotoir clandestin et il y a des voleurs de cuivre, ce qui explique les rondes des gardiens. Pour un shooting avec d'anciennes voitures, il faut maintenant aller à Baasrode.

Paginas die volgens Google je zouden kunnen interesseren

-