Fotografie
Photographie

Petrol
Abtwerpen


Fotografie » Shooting Days » Lokaties » Petrol Antwerpen
Photographie » Shooting Days » Endroits » Petrol Anvers

De lokatie Petrol Zuid is een heel geschikte lokatie voor fotoshoots, een beetje te vergelijken met Doel, maar anders.

Petrol Zuid à Anvers est un endroit très typé qui convient très bien à la photographie, un peu comme Doel.

Een paar lokatiefoto's van Petrol Zuid zijn hier te vinden, met een uitleg over de lokatie. Nadien heb ik fotoshoots met modellen gedaan op de beste plaatsen, namelijk aan de Schelde (installaties op de kade), aan het verlaten tankstation en aan de muziekclub "Petrol".

Begin van de 20° eeuw ziet men in dat de schepen die aardolie aan wal brengen best buiten de stad gehouden worden. Een lokatie ten zuiden van de stad Antwerpen wordt gekozen, deze lokatie wordt al snel Petroleum Zuid genoemd.

Na de tweede wereldoorlog is er te weinig ruimte voor een verdere uitbreiding, men zit al bijna tegen Hoboken. Raffinage is in ieder geval niet mogelijk op deze plaats, de industrie moet nog verder uitwijken (men zal hiervoor een zone gebruiken aan de grens met Nederland). De bedrijven in de regio blijven wel aktief, maar er zijn geen uitbreidingsplannen. Een paar bedrijven worden gesloten, andere gebrouwen krijgen een tijdelijke andere bestemming.

Begin 21° eeuw wordt er beslist iets nuttigs van de lokatie te maken: een voetbalstadium bouwen! Het ergste wat er kon gebeuren voor de mooie lokatie! Ook de bekende muziekclub Petrol moet plat (dit is reeds het geval begin 2017). Ook de nabijgelegen loodsen zijn afgesloten en worden klaargemaakt voor de afbraak. Dit is/was een lokatie met heel mooie graffiti. De saneringswerken zijn nu al bezig aan de standskant om er appartementen en kantoorgenouwen te zetten, binnen een paar jaar zal er niets meer van deze leuke lokatie overblijven.

De installaties op de kaai zijn nog gedeeltelijk in gebruik in de week en je organiseert er best geen fotoshoot. Er is ook veel vrachtverkeer dat storend kan werken. In het week end is het wel rustig.

Belgium Model Academy organiseert hier regelmatig fotoshoots met verschillende fotografen en modellen. Deze lokatie vertoont gelijkenissen met de dokken van Gent (waar door een verscherpte politiecontrole het moeilijker en moeilijker wordt nog een fotoshoot te organiseren).

Quelques photos de Petrol Zuid avec un petit historique de l'endroit. Après ce shoot d'exploration, je suis revenu avec des modèles. Les endroits les plus interessants est le quai de déchargement avec les robinets et les tuyaux, une station d'essence desaffectée et le club "Petrol" plus près du centre.

Au début du 20° siècle, on se rend compte que les produits pétroliers de doivent pas être déchargés en ville pour des raisons de sécurité. On choisit en endroit au sud d'Anvers. L'endroit prendra rapidement le nom Petrol Zuid.

Le traffic augmente après la seconde guerre mondiale et il faut absolument un endroit plus grand. Le raffinage des produits n'est pas possible et l'industrie doit chercher un nouvel endroit, situé encore plus loin de la ville. Petrol Zuid reste en activité, mais il n'y a plus de nouvelles industries qui s'y établissent.

Au début du 21° siècle, on décide de rhéhabiliter le quartier. Cela veut généralement dire tout raser pour construire des bureaux et des appartements. Ici, c'est encore pire: on veut y mettre un stade de foot. Le club Petrol sera également détruit, c'était un endroit avec de très beaux graffitis (et il n'en reste plus rien au début 2017). Les entrepots situés à coté sont également grillagés et sont destinés à être détruits. Les travaux ont commencé du coté de la ville, mais à terme il ne restera plus rien de ce beau quartier qui est régulièrement visité par les photographes: c'est le nouveau Doel.

Une petite remarque: les installations pétrolières sur le quai sont encore utilisées et il vaut mieux ne pas faire de shootings en semaine (il y a un controle vidéo). Par contre le week end c'est totalement calme.

Belgium Model Academy y organise souvent des shootings en groupe avec différents photographes et modèles. Cet endroit ressemble sur le plan photographique (et le travail avec des modèles) aux quais de Gand qui sont de moins en moins interessants à cause des controles de polices renforcés.

Paginas die volgens Google je zouden kunnen interesseren