Fotografie
Photographie

Abbaye de Villers


Fotografie » Samenwerkingen » Lokaties » Abdij van Villers
Photographie » Shooting Days » Endroits » Abbaye de Villers

L'abbaye de Villers-la-Ville est souvent utilisée par des photographes, aussi bien pour réaliser des photos des paysages et de l'architecture, que pour de la portraiture.

De abdij van Villers-la-Ville wordt vaak bezocht door fotografen, zowel voor het maken landschapsfoto's en architectuurfoto's als voor portrets.

De abdij werd in de middeleeuwen gesticht en breidde gestaag uit. Na de franse revolutie werden de kloosterlingen verdreven door het franse leger en de gebouwen werden verkocht aan een handelaar in bouwmaterialen, die de gebouwen stelselmatig sloopte. Het terrein wordt in tweeën gedeeld door de spoorweglijn Brussel-Charleroi.

Tegenwoordig zijn de ruïnes beschermd en worden er regelmatig aktiviteiten op de site gehouden (zangkoren, lichtspectakels en vuurwerk,...). De toegang is betalend. Bepaalde gebouwen van de abdij zijn gelegen buiten het betalend deel en worden voor verschillende aktiviteiten gebruikt: micro-brouwerij, bibliotheek,... Je kan ze terugvinden op google earth.

Onbewust doet de abdij van Villers mij denken aan de museumsite Bois du Cazier die ook een park heeft die gemakkelijk gebruikt kan worden voor fotoshoots. Het verschil is echter dat er niet zoveel bezoekers zijn in de Bois du Cazier. Als er bezoekers zijn, dan blijven ze in het museum en gaan ze het park niet verkennen. In Villers is een fotoshoot met ontbloot bovenlijf al moeilijker, je moet een afgelegen plek vinden, maar eventueel kan je uitwijken naar de omgeving.

Ik heb een fotoshoot met modellen gehouden in 2011, en als ik nu de foto's bekijk, dan merk ik dat de foto's uit die periode op niets trekken, ik was toen gewoon een amateurfotograaf die het licht niet kon gebruiken, die de modellen niet kon laten poseren, enz. De geslaagde foto's waren dat toevallig, een drietal foto's op een honderdtal.

Ik merk de evolutie in mijn fotografiestijl, maar ik zie ook dat er nog steeds fotografen zijn die dezelfde amateurfoto's nemen als tien jaar geleden.


L'abbaye a été construite au Moyen Age et s'est étendue par après. Après la révolution française les moines sont chassés par l'armée francaise. Les batiments sont vendus à un marchand de materiaux de construction qui détruit petit à petit les batiments. Le terrain est coupé en deux par la voie de chemin de fer de Bruxelles à Charleroi.

Actuellement les ruines sont classées et on organise régulièrement des activités sur le site: chœurs, spectacles de lumière,.. L'entrée est payante. Certains batiments de l'abbaye ne font pas partie du site payant. Ces batiments sont utilisés comme micro-brasserie, comme bibliothèque,... On peut les retrouver sur google earth.

L'abbaye me fait penser au site du Bois du Cazier qui a également un grand parc qui peut être utilisé pour les portraits. La différence c'est que le parc du Bois du Cazier n'a pas tellement de visiteurs. Les visiteurs, s'il y en a, se limitent généralement au musée et ne vont pas se promener dans le parc. A l'abbaye il faut chercher un endroit discret si on veut effectuer un shoot torse nu, mais on peut également faire le shooting dans les environs.

J'ai effectué un shooting avec des modèles en 2011 et quand je revois les photos, je me dis que j'étais vraiment un photographe amateur qui ne savait pas utiliser la lumière, qui ne savait pas faire poser ses modèles. Les photos réussies, c'était surtout le hasard.

Heureusement que j'ai évolué, mais je vois également des photographes de la même période qui continuent à prendre des photos d'amateur.


Paginas die volgens Google je zouden kunnen interesseren

-