Fotografie

Vogelsang - Wollseifen


Fotografie » Shooting Days | Lokaties » Vogelsang - Wollseifen

De tweede wereldoorlog is pas over of de koude oorlog begint. De europese landen moeten zich beschermen tegen de sovjettroepen.

België krijgt een corridor toegewezen, 60km breed en 250km lang, gaande van België tot aan de grens met de DDR, de Democratische Republiek Duitsland.

Belgische Strijdkrachten in Duitsland

De strijdkrachten die Duitsland van de nazi's hebben bevrijd zijn nog jaren in het land achter gebleven. Het belgisch leger is aanwezig in de Engelse zone, maar krijgt vrij spoedig een eigen zone in 1946. De Nato wordt in 1949 opgericht om een schild te vormen tegen de sovjettroepen. In 1955 wordt de Bondsrepubliek Duitsland lid van de NATO en het leger wordt omgevormd van een bezettingsleger naar een beschermingsleger. De duitser is niet langer de vijand. In de jaren 1950 zullen er tot 40.000 belgische soldaten aanwezig zijn in Duitsland.

Het is de eerste infanteriebrigade die in Duitsland gecaserneerd wordt. Dit is de bekende Brigade Piron die in Engeland opgericht werd tijdens de tweede wereldoorlog en België bevrijd heeft in 1944. De tekst op hun blazoen luidt SCUTUM BELGARUM, het schild van België. Zij moeten het vaderland beschermen tegen een mogelijke aanvan van de troepen van het Warschau-pakt.

De Belgische Strijdkrachten in Duitsland (BSD) werden vaak de 10° provincie genoemd en de families verblijven voor lange tijd. Er waren scholen, apotheken, winkels aanwezig. De postkode van de strijdkrachten was 4090 om aan te geven dat de zone aangesloten was bij het Luikse.

Toen was de legerdienst verplicht en een aantal soldaten gaven er de voorkeur aan in Duitsland gestationneerd te worden zodat ze een kortere dienst moesten presteren. Een van de belangrijkste legerbasissen in Duitsland was die van Soest.

Op het einde van de koude oorlog wordt het aantal militairen verminderd en de legerbasissen sluiten de ene na de andere. Een aantal militairen die ondertussen een familie in Duitsland gesticht hebben blijven in Duitsland achter. De laatste soldaten verlaten Duitsland in 2005 (militaire basis van Vogelsang).

Militaire basis Vogelsang

Vogelsang was oorspronkelijk een opleidingskamp voor de duitse nazi-elite. De bouw begon in 1934 en alle paviljoenen waren bijna klaar bij het begin van de tweede wereldoorlog. Het is nauwelijks geweten, maar dit kamp is één van de overblijfselen van de nazi-architectuur. Na de tweede wsereldoorlog wordt de basis eerst door de engelsen, dan door de belgen gebruikt.

De belgen herstellen het complex en nemen die dan in gebruik. De gebouwen hebben weinig geleden onder de oorlog. De funderingen van het "Haus des Wissens" (huis van de wetenschappen) dat niet klaar was worden gebruikt voor de bouw van de Van Dooren caserne. Het auditorium wordt een cinemazaal voor de militairen,... Een pompstation wordt gebouwd in de typische stijl van de jaren '50. Dit is één van de weinige overblijfselen uit de architectonische stijl van de jaren '50 en de pompstation wordt geclasseerd als historisch monument.

De caserne en de bijhorende gebouwen vormen een historisch geheel waarop bouwpromotoren geen grip hebben gehad: de laatste gebouwen werden opgericht in de jaren 1950 en zijn ondertussen niet veranderd.

Vanaf 2006 gaat het kamp open voor het publiek. De cinemazaal wordt ingericht als informatiecentrum voor de bezoekers. Alle gebouwen worden behouden en men vindt er borden met nederlandse en franse tekst: school, infirmerie, enz. De caserne Van Dooren, het enige groot gebouw dat niet dateert van nazi-Duitsland zal op termijn afgebroken worden. Men had geoppperd om er syrische vluchtelingen in onder te brengen, maar de extreem afgelegen lokatie werd uiteindelijk niet geschikt bevonden.


Caserne Van Dooren


Wollseifen

Na de tweede wereldoorlog wordt het nabijgelegen dorp van Wollseifen ontruimd op bevel van de engelsen die het gebied bezetten (1 september 1946). Het gebied wordt overgedragen aan het belgisch leger in 1950. Het dorp zal dienst doen als oefenterrein voor de strijdkrachten. Een aantal gebouwen die zwaar te lijden hadden tijdens de legeroefeningen moeten afgebroken worden.

Het belgisch leger bouwt daarom een fake dorp met niet-functionele huizen met openingen (maar geen deuren of ramen). Deze gebouwen moeten dienen om de strijdkrachten kennis te laten maken met de oorlog in stedelijk gebied (dat was de tijd van de oorlog in Kosovo).

Het dorp is opnieuw toegangkelijk na de sluiting van de militaire basis van Vogelsang. Het is een echt spookdorp met oude gebouwen van voor de tweede wereldoorlog en nep-gebouwen die door het belgisch leger gezet zijn.

Natuurgebied

Het hele gebied is tegenwoordig een natuurgebied met fiets- en voetpaden. Je kan Vogelsang met de auto bereiken voor een dagprijs van 3€. Hoewel je buiten Vogelsang kan parkeren is het toch aangeraden om binnen te parkeren, want de afstand tussen de hoofdweg is Vogelsang is niet mis: ongeveer 3km.

Tussen de hoofdweg en Vogelsang is er nog een tweede militaire kamp waar de meeste militairen gecaserneerd werden, want Vogelsang was te klein voor alle militairen. Het kamp bestaat uit gelijke barakken en is niet toegankelijk voor het publiek.

Nagenoeg alle gebouwen zijn in hun oorspronkelijke staat bewaard, dus nazi-gebouwen met franstalige en nederlandstaligen borden. Men kan direct het kamp van Vogelsang bereiken, maar om naar Wolllseifen te gaan moet men een wandelpad volgen. Het terrein heeft een oppervlakte van ongeveer 45ha.

Een fotoshoot door Belgium Model Academy werd op Vogelsang gehouden tijdens de Shooting Days. Eind september 2016 zijn we van plan opnieuw naar deze streek te gaan.

Paginas die volgens Google je zouden kunnen interesseren