Fotografie
Photographie

Vogelsang - Wollseifen


Fotografie » Shooting Days » Lokaties » Vogelsang - Wollseifen
Photographie » Shooting Days » Endroits » Vogelsang - Wollseifen

Vogelsang était un des trois camps militaires de l'Allemagne nazie (Ordensburg), destinés à former les nouveaux cadres du parti. Après la guerre, ces camps ont été repris par les forces armées.

Vogelsang was één van de drie duitse militaire kampen van de nazis (Ordensburg). De bedoeling was de duitse elite op te leiden. Na de oorlog werden de kampen overgenomen door het leger.


Vogelsang
Van Ordensburg Vogelsang naar Camp Vogelsang en uiteindelijk Vogelsang IP
De evolutie van Vogelsang: van nazi kamp waar de duitse elite opgeleid zou moeten worden naar militaire basis van de belgische strijdkrachten in Duitsland. Tegenwoordig is Vogelsang natuurgebied met een museum. De oorspronkelijke gebouwen zijn bewaard gebleven.

Wollseifen
Wollseifen was een naburig dorp dat na de duitse capitulatie overgenomen werd door het leger en gebruikt werd als oefenterrein.
Van de oorspronkelijke huizen blijft er enkel het schoolgebouw en een kerkje over. Het belgisch leger heeft nephuizen gebouwd om guerrillatechnieken te kunnen oefenen. Het is een heel vreemde ervaring...

Vogelsang IP I en II
Een bezoek van het museum, met beeldmateriaal uit de nazi periode die vergeleken wordt met de huidige toestand. Het hoofdgebouw werd gedeeltelijk ingericht als museum over Ordensburg Vogelsang. Er is ook een gedeelte over het eifelgebergte dat nu een natuurreservaat is.


Vogelsang
De Ordensburg Vogelsang au Camp Vogelsang et finalement Vogelsang IP
L'évolution de Vogelsang: avant la seconde guerre mondiale un camp de formation pour la nouvelle élite allemande, après la seconde guerre mondiale une base des forces belges en Allemagne. Actuellement Vogelsang est une réserve naturelle avec un musée. Les batiments d'origine ont été conservés.

Wollseifen
Wollseifen était le village tout proche qui a été réquisitionné après la victoire alliée.
Le terrain a été utilisé par les forces armées comme terrain d'exercice et il ne reste plus rien des habitations d'origine, sauf une petite chapelle et l'école du village. Les militaires belges ont reconstruit un faux village pour s'habituer aux combats de rue.

Vogelsang IP I et II
Une vistie du musée avec des photos d'origine et la comparaison avec la situation actuelle. Le batiment principal de Vogelsang a été reconverti en musée consacré à Vogelsang du temps des nazis. Il y a également une partie consacrée à la réserve naturelle de l'Eifel.

Paginas die volgens Google je zouden kunnen interesseren