Fotografie

Vogelsang


Fotografie » Samenwerkingen | Lokaties » Vogelsang » Gebouwen

Een lijst van de gebouwen die op Vogelsang aanwezig zijn. We gebruiken de nummers die aan de gebouwen toegewezen zijn door de BSD

De kostprijs om Kamp Vogelsang in werking te houden was niet min. Om schimmelvorming in de gebouwen te vermijden moest men winter en zomer stoken om de vochtigheid naar beneden te halen (ademhaling van de manschappen, douches,...). De gebouwen die nu niet meer gebruikt zijn worden niet meer verwarmd, maar dat kan geen kwaad omdat de gebouwen nu goed droog zijn.

 • 1 2 3 4: Hundertschaftshäuser: logement manschappen (2: logement vrouwelijk personneel)
  De blokken 1 - 14 vormen het kwartier Sint Joris (Saint Georges. De gebouwen zijn voorzien voor een 100-tal mensen, vandaar de oorspronkelijke naam: Hundertschaftshäuser. Deze gebouwen zijn opgericht in de tweede bouwfase van Ordensburg Vogelsang (1936) omdat men plaats tekort had. De gebouwen liggen op twee niveaus. Ieder gebouw had drie slaapzalen voor 20 personen op de twee bovenste verdiepingen. Op het gelijkvloer was er een gemeenschappelijke ruimte en de sanitaire installaties. Op ieder einde van de gebouwen was er een werkruimte.

  Deze gebouwen worden niet meer gebruikt, het is de bedoeling een luxe-hotel in de gebouwen onder te brengen. Er is immers te weinig accomodatie op het kamp: er zijn verschillende vergaderzalen, maar de mensen kunnen niet blijven logeren. De typische groene kleur op de muren is nog overal aanwezig.

 • 4 A: burelen
  Dit is een deel dat door het belgisch leger bijgeplaatst is. Omdat de bouwstijl identiek is aan het oorspronkelijk ontwerp ziet men niet dat dit deel bijgeplaatst is geweest. Er is een bunker aanwezig onder 4A.


 • 5 - 14: Kameradschaftshäuser (logement)
  5: Logement manschappen
  6: Logement onderofficieren en infirmerie
  7 + 8: Logement onderofficieren
  9: Logement en cafetaria onderofficieren
  10: Logement en cantine manschappen
  11 + 12: Gebombardeerd en verwijderd
  13: Logement officieren en mess Redan
  14: Logement officieren

  5 en 6 zijn tegenwoordig vergaderzalen, 9 is het gebouw van Nabear, een instelling voor natuurbehoud die een deel van het gebouw gebruikt als tentoonstellingsruimte en de rest van het gebouw verhuurt. 10 is een museum van het Rode Kruis en 13 is een soort jeugdherberg.


 • 15 - 24: Hoofdgebouw
  15 is de toren die als klimrek gebruikt werd. Onder de toren was de vroegere cultuszaal waar een beeldhouwwerk van een athleet te zien was. Er was vroeger een plakaat met de mensen die gesneuveld waren tijdens de putch van 1923.
  16: Keuken en eetzaal voor de manschappen. In dit deel van het kamp was er ook een kapper.
  17: Stookplaats met brandstoftanks
  18: Logement opperofficieren en bureau korpscommandant
  19: Kaartenzaal, turnzaal, schietschijvenmagazijn en schrijnwerkerij
  20: Stafgebouw en officiersmess (nog één)
  21: Burelen staff
  22: Onderofficierenmess en transmissiecentrum
  23: Burelen casernering, lokalen permanentie
  24: Cantine MHK (Militaire Hoofdcantine) CMC (cantine militaire centrale) en officiersmess Rotonde

  Het museum over de tweede wereldoorlog zit in het hoofdgebouw (grotendeels ondergronds ten opzichte van het paradeplein) samen met het restaurant. Het is mogelijk tot boven in de toren te gaan, dit gebeurt tijdens een geleid bezoek (aan te vragen in het museum).


 • 25: Redoute
  Voor de tweede wereldoorlog het verblijf van het vrouwelijk personeel, tijdens de oorlog was het een ziekenzaal met operatiekamer. Na de oorlog was het gebouw het verblijf van enkele officieren (staff) en de mess Redoute.

  Het gebouw heeft tegenwoordig geen functie.


 • 26 - 30: Malakoff
  26: burelen, hoofdkwartier brigadestaf, stookplaats, winkel (MHK/CMC), garage en werkplaats MTO (Motor Transport Officer), postkantoor (BPS-13)
  27: MP's, cachot
  28: Dome trainer
  29: Tandaarts, infirmerie, school en kapel
  30: Burelen

  Vogelsang, zoals alle militaire basissen in Duitsland was een kleine stad, met een postkantoor, een school, een winkel waar artikelen taksvrij gekocht konden worden.

  In het blok 26 komt er een Opelmuseum en in 27 komt er ook een museum over de luchtvaart tijdens de tweede wereldoorlog, gebaseerd op stukken die opgegraven werden. In 30 zouden er logementen komen van mensen die op het domein werken. Het kamp ligt immers midden in een natuurdomein en er is geen dorp in de buurt.


 • 31: Magazijn externe troepen
  Deze gebouwen gelegen tussen Malakoff en Van Dooren aan de rechterkant bestaan grotendeels niet meer. Het waren loodsen die niet bij het oorspronkelijk ontwerp pasten. De nazi's hadden de bedoeling op die plaats een KDF-hotel op te richten (Kradt Ducht Freude). De fundamenten van het gebouw werd gebruikt als basis voor één van de loodsen.


 • 32 Caserne Van Dooren
  Dit gebouw kon tot 1000 mensen herbergen. Voor de bouw werden dezelfde materialen gebruikt als voor de bouw van de vooroorlogse gebouwen. De caserne past bij de andere originele gebouwen van Vogelsang. De caserne werd opgericht op de fundamenten van een bouwwerk "Haus des Wissen" dat nooit afgewerkt geraakte. De kelderverdieping dateert van voor de oorlog.

  Dit gebouw heeft op dit ogenblik geen funktie. Men was van plan het gebouw af te breken omdat het zogezegd niet bij de rest hoort, maar dit plan gaat niet door. Delen van het gebouw worden als opslagplaats gebruikt (onderhoud van het park).


 • 33: Krypta (bioskoop) en nog een mess van de officieren.
  De gebouwen 34 tot 38 (loodsen externe troepen, pompstation panservoertuigen) bestaan niet meer (het is een parking geworden). Aan de zijkant van het parking ziet men nog de hellingen en de putten voor het herstellen van de panservoertuigen.


 • 39 - 41: Kennel en magazijn schietstand
  Deze gebrouwen die zonevreemd zijn worden nu gebruikt door het Rode Kruis.


 • 48: logement officieren
  Logementsgebouw gelegen ten westen van Van Dooren. De bouwstijl is identiek aan de duitse stijl, maar de binnenhuisarchitectuur is typisch belgisch (trappenhuis). Je waant je in een school of ziekenhuis uit de jaren 1950! Het enig verschil tussen een logement voor de manschappen en dit gebouw is dat de groene kleur vervangen is door meer aangename kleuren: cremekleurige muren en lichtblauwe deurstijlen.

  Het gebouw wordt niet gebruikt en is nog in de toestand van 1 januari 2006. Er zijn hier een paar foto's van dit belgisch gebouw


De overige gebouwen situeren zich niet op het terrein van Ordensburg Vogelsang. Het zijn gebouwen die langs de weg naar het kamp zijn bijgeplaatst en die gebruikt werden door externe troepen (kwartier Schelde). De gebouwen aan de linkerkant van de weg werden tijdelijk gebruikt voor de opvang van illegalen.

We vergeten nog het tankstation (ik heb die het nummer 100 gegeven) gebouwd in de jaren 1950. Het tankstation heeft de typische kenmerken van een gebouw uit de jaren 1950 en het gebouw is dan ook geclasserd. De typische kenmerken van het tankstation zijn echter in de loop der jaren verloren gegaan, waardoor het station nu totaal geen stijl meer heeft.

Er zijn nog twee gebouwen naast de sportvelden onderaan het kamp: het zwembad en de fitnesszaal. Deze worden nog steeds gebruikt in hun oorspronkelijke funktie. Achter het zwembad (moeilijk bereikbaar) is er het waterzuiveringsstation van het belgisch leger (niet meer in gebruik).

Toen op 1 januari 2006 de gebouwen aan Duitsland overgedragen werden, werd alles mooi opgeruimd. Dit is goed te zien in de gebouwen die niet gebruikt worden; ze staan volledig leeg, met de muren in de typische groene kleur.


Slaapzaal in duitse stijl (gebouwen gezet tijdens de nazi periode)


Slaapzaal in belgische stijl (Caserne Van Dooren)

Paginas die volgens Google je zouden kunnen interesseren

-