Fotografie

Lokaal contrast verhogen


Fotografie » Digitale doka » Lokaal contrast verhogen

Deze pagina's hebben als hoofding “de digitale doka”. Het lokaal contrast verhogen is een handeling die toegepast werd op pellicule en overgenomen werd door Photoshop. Ook de funktie onscherp masker heeft zijn origine in de filmtechniek.

Zoals het "onscherp masker", is er ook een fotografische achtergrond bij het "lokaal contrast verhogen".

Bij de ontwikkeling moet het bad regelmatig geschud worden om afbraakprodukten te spoelen en nieuwe reagenten aan te voeren. Als het bad minder geschud wordt, dan gebeuren er rare fenomenen: op plaatsen met heldere beeldelementen (ontstaan van donker metallisch zilver) raken de reagenten opgebruikt, waardoor de werking minder wordt: het contrast wordt automatisch beperkt. Maar details vallen juist meer op.

Zie eerste afbeelding rechts:

 1. Deel die normaal belicht wordt (grijs beeld)
 2. Deel die sterk belicht wordt (donker op het negatief wegens het ontstaan van meer metallisch zilver
 3. Op plaatsen die sterk belicht zijn ontstaan er afbraakprodukten (rode wolk) die een verdere ontwikkeling beperkten.
 4. Op plaatsen die normaal belicht zijn is er een normale ontwikkeling.
 5. Op plaatsen die normaal belicht zijn in de buurt van sterk belichte plaatsen is er een beperkte ontwikkeling.

Deze handeling kan zowel bij het ontwikkelen van het negatief als bij het maken van een afdruk gebeuren. Vaak zal men het negatief normaal ontwikkelen (om te vermijden dat men de foto verliest door een overdreven behandeling) en zal men spelen met de ontwikkelparameters bij het maken van een afdruk. Een negatief heeft een enorme dynamiek en de details zijn altijd aanwezig. Zou men de dynamiek ongeschonden willen overzetten op papier, dan moet men papier met een laag contrast gebruiken (grade 1) en men zal een fletse foto verkrijgen.

Omdat het contrast gereduceerd wordt bij minder schudden zal men papier gebruiken met hoog contrast (grade 4). Bij een normale ontwikkeling zouden de details in de hooglichten en de schaduwen verloren gaan. Door het minder schudden verschijnen deze details echter wel.

De ontwikkelprodukten voor zwart-wit fotografie worden op deze pagina besproken. Deze handelingen worden in de digitale wereld ook beter enkel toegepast op het helderheidskanaal en niet op het volledig beeld (beeld omzetten naar Lab en de bewerking uitvoeren op de luminantie).

“Unshap mask” is ook een fotografische bewerking, maar technisch niet vergelijkbaar met “lokaal contrast verhogen”. De methode is totaal anders: gebruik van een positief masker (unsharp mask) of bad minder schudden (lokaal contrast verhogen), maar ook het effekt is verschillend:

 • Bij onscherp masker is de bedoeling de overgangen duidelijker te maken door de scherpte op die plaats te verhogen (accutance). Door deze funktie gaan eigenlijk fijne details verloren: als een overgang over 3 pixels verloopt
  [100 100 100 100 130 160 190 200 200 200 200]
  dan zal nu de overgang over bijvoorbeeld 5 of 7 pixels verlopen
  [100 100 80 60 110 160 180 240 220 200 200]
  Er worden artefakten gecreërd: elementen die niet aanwezig zijn in het origineel beeld.

 • Bij lokaal contrast verhogen is de bedoeling anders: men probeert meer details zichtbaar te maken door een detail op een heldere achtergrond donkerder te maken, en een detail op een donkere achtergrond helderder te maken. Het contrast van het algemeen beeld wordt niet verhoogd, dit zou leiden tot oversturing.
  Hier ook worden er artefakten gecreëerd: een heldere halo rond donkere beeldelementen.

Bron:
fijne details vallen niet goed op
Onscherp masker:
overgangen krijgen extra scherpte
Lokaal contrast verhogen:
details krijgen een contrast-boost

Het lokaal contrast verhogen wordt toegepast bij de overgang van een 16 bit RAW afbeelding naar een 8 bit JPEG, maar vooral bij het printen van een foto: printers hebben een kleinere gamut, dat wil zeggen dat er weinig marge is: ofwel is het te donker, ofwel is het wit. Door alles een beetje naar de middenwaarden te verschuiven (contrastvermindering) heeft men een beeld waarin zowel de hooglichten als de schaduwen details bevatten. Het beeld wordt dan fletser, maar dit wordt voorkomen door het lokaal contrast te verhogen: kleine details in donkere delen helder maken en details in heldere delen donker maken. Printers passen dit altijd toe als de item "automatisch beeld verbeteren" aangevinkt staat. Nu weet je tenminste wat deze funktie doet!

Zowel de handeling "onscherp masker" als "lokaal contrast verhogen" gebruiken dezelfde Photshop handeling, maar met andere parameters.

 • Voor de funktie "unsharp mask" gebruikt men een kleine straal (hoogstens een paar pixels) en een hoeveerheid van 200% of meer,
 • Om het lokaat contrast te verhogen gebruikt men een grotere straal (bijvoorbeeld 10 à 50 pixels) en een lagere hoeveelheid van maximaal 100%.

Het lokaal contrast verhogen kan ook gebruikt worden om dramatische effekten te bekomen, zoals op de foto rechts (Forges de Clabecq). Men merkt heel goed één van de artefacten die optreden bij het verhogen van het lokaal contrast: de halo rond de donkere hoogoven.

Bij HDR fotografie heeft men een foto met een extreem hoog contrast. Het contrast is zo hoog dat de afbeelding niet gebruikt kan worden: computermonitoren en printers kunnen deze dynamiek niet aan. De oplossing is hier de dynamiek te beperken, zonder dat de foto flets wordt. Om dit te vermijden wordt er een vorm van contrastbehandeling toegepast. Om de lelijke halo's te vermijden zal men het lokaal contrast niet verhogen op plaatsen met een relatief constante helderheid (de lucht in dit geval).

Een toepassing uit de filmtechniek

Paginas die volgens Google je zouden kunnen interesseren

-