Hot pixels


Fotografie » TechTalk » Fysica » Kleur » Hot pixels

Een zogenaamde "hot pixel" is een pixel die altijd oplicht (LCD scherm) of die altijd een signaal afgeeft (fotodiode van een digitaal fototoestel).

Door de betere fabricagetechnieken hebben de computerschermen geen hot pixels meer. Als een hot pixel op een computerscherm optreedt, kan die niet meer onderdrukt worden (soms is het slechts een slecht contact in het panel en kan die verminderd worden door het scherm op die plaats te "masseren"). OLED schermen vertonen geen hot pixels, als er een defekte pixel is, dan ontstaat er een zwarte punt (die in het algemeen minder storend is).

We beperken ons hier verder tot de digitale fototoestellen. Als de afbeeldingen normaal worden bekeken, dan is een hot pixel niet of nauwelijks zichtbaar. Dit komt door de uitmiddeling van het beeld. Het fototoestel levert immers een beeld met 4000 pixels horizontaal, terwijl het scherm slechts 1600 pixels horizontaal kan weergeven. Door de uitmiddeling van aangrenzende pixels is de hot pixel bijna niet meer zichtbaar.

Om n pixel op het scherm te tonen, worden er bijvoorbeeld 9 pixels van de originele afbeelding samengevoegd. Dit betreft natuurlijk enkel de weergave (de "rendering"), de afbeelding zelf wordt niet gewijzigd.

Het is enkel als men de afbeelding op 1:1 schaal bekijkt (n camerapixel = n pixel op het scherm) dat de fout goed zichtbaar is.

Volledige afbeelding
Uitsnede
Door het gebruik van een bayermosaiek heeft de hot pixel doorgaans een welbepaalde kleur (rood, groen of blauw). Door de verdere beeldverwerking wordt de fout uitgebreid naar de naburige pixels. Om de helderheid van een pixel te bepalen moet het fototoestel namelijk informatie bij de omringende pixels gaan halen.

Iedere fotodiode codeert slechts n kleur (bijvoorbeeld rood), maar om de volledige helderheid van een pixel te bekomen (de RGB-waarde van de pixel) moet men de andere kleuren betrekken van de naburige pixels (dit staat goed uitgelegd bij de verwerking). Men ziet dus dat de foute rode pixel effekt heeft op naburige pixels. De naburige pixels hebben immers de rode informatie nodig om een volwaardige pixel te vormen.

De kleine afbeelding hierboven is een sterke uitvergroting van een hot pixel, we tonen een matrix van 9 × 9 pixels.

Het fototoestel voert soms een digitale sharpening uit, waarbij de felle rode stip omgeven wordt door een donkere halo in contrasterende kleuren (donkerblauw). Als de originele hot pixel niet zichtbaar was op een afbeelding, dan is die nu wl zichtbaar!

Betere fototoestellen gebruiken een zogenaamde "olympisch filter" om de hot pixels te verwijderen, op de data van de sensor zelf, dus vr iedere verwerking.

Bij een olympisch jury worden de meest extreme kwoteringen weggelaten; een olympisch filter werkt op dezelfde manier, door de pixels die een extreme waarde vertonen niet te gebruiken.

Door de beperkingen van de optiek kan een punt onmogelijk zeer helder zijn, terwijl de naburige pixels een gewone helderheid hebben.

Paginas die volgens Google je zouden kunnen interesseren

-