Pocket Wizard AC3


Fotografie » TechTalk » Reviews » Accessoires » Pocket Wizard AC3

De Pocket Wizard in zijn standaard configuratie (één zender en een ontvanger) kan slechts één flitser aansturen. Het is echter mogelijk de flitsers onder te brengen in groepen en het vermogen per groep instellen (maximaal 3 groepen).

Bij de standaard-configuratie met twee Pocket Wizards werkt de flitser alsof het direct op het toestel gemonteerd staat: de body geeft TTL informatie door en de flitser wordt dan op een bepaald vermogen ingesteld. Worden er meer ontvangers gekocht, dan kunnen er meer flitsers aangestuurd worden, maar het vermogen van iedere flitser is identiek (de zone-instelling op de ontvangers kan niet gebruikt worden). Gebruikt men dus een flitser links en een flitser rechts, dan bekomt men een platte foto (klassieke tangverlichting, meestal goed voor produktfotografie maar niet voor portrets).

Het feit dat de verhouding van het vermogen van de aangesloten flitsers niet kan ingesteld worden wordt door veel fotografen aangezien als een mankement. Het infra-rood systeem van Canon (standaard aanwezig op de duurdere flitsers) maakt het mogelijk te werken met zones. Het nadeel van dit systeem is dat de IR sturing alles behalve betrouwbaar is. Daarbij komt nog dat het systeem eigenlijk als een "gratis extraatje" voorzien werd en niet echt gemakkelijk te gebruiken is. Het systeem is wel gemakkelijker in te stellen op de Canon ST-E2, maar die heeft maar twee zones.

Met de AC3 kan men alle flitsers in drie zones groeperen, en het vermogen van iedere zone instellen. In tegenstelling met het systeem van Canon werkt dit op een doordachte manier, met drie draaiertjes. Men kan hier zowel het vermogen automatisch als manueel instellen (per zone). Tot welke groep een flitser behoort wordt ingesteld op de ontvangen (A, B of C). Eenmaal deze instelling uitgevoerd gebeurt de volledige bediening vanaf het fototoestel, met daarop gemonteerd de zender.

Het vermogen van de flitsers in automatische modus in de groep hangt af van het vermogen die gevraagd wordt door de TTL van de body, maar met een instelling van -3 tot +3EV. Met deze instelling is dus ook een bewuste flits compensatie mogelijk, maar deze instelling is reeds beschikbaar op de body, echter voor alle flitsers (FEC: Flash Exposure Compensation). De compensatie op de body wordt bijgeteld bij de compensatie voor iedere zone.

In manuele modus wordt het vermogen van de flitsers in de zone vast ingesteld, waarbij +3EV overeenkomt met het maximaal vermogen van de flitser. Bepaalde flitsers kunnen dus niet op hun minimaal vermogen werken omdat het bereik van de flitser groter is dan de 6EV regeling van de AC3. Deze manuele instelling kan bijvoorbeeld nuttig zijn indien men de TTL werking wilt uitschakelen. Bij produktfotografie is er weinig verschil tussen twee opeenvolgende foto's. Men wilt een instelling waarbij het fototoestel het vermogen niet automatisch bijstelt tussen twee foto's om zo een meer consistente belichting te bekomen.

Het is ook mogelijk om iedere zone uit te schakelen waardoor de flitsers uit de zone niet meer gaan werken (bijvoorbeeld om een lichtmeting van iedere zone te doen).

De AC3 wordt op de externe flitsconnector van de bestaande Pocket Wizard zender gemonteerd en heeft zelf geen voeding nodig. Op iedere ontvanger wordt dan ingesteld of die deel uitmaakt van de 1e, 2e of 3e groep.

De flitsers zelf moeten altijd op TTL-werking staan: de Pocket Wizard die als interface tussen het fototoestel en de flitser zit zal het vermogen zelf bijregelen, zelfs als de groep in manueel vermogen staat.

Hoewel de AC3 een algemeen systeem is, moet het specifiek gekocht worden voor Canon of Nikon, omdat het gemonteerd wordt op de houder van de zender. Omdat er op die houder nog een merkflitser gemonteerd kan worden moet het AC3 systeem aangepast zijn aan de body. De mogelijkheid om een extra flitser op de body te monteren (bovenop de zender) velvalt dus bij het gebruik van een AC3.

SpeedCycler funktie

Met de SpeedCycler funktie is het mogelijk opeenvolgende individuele flitsgroepen te gebruiken. Daardoor kan men sneller flitsen dan de herlaadtijd (recycle time) van de flitsers. Hier ook worden alle flitsers in één groep als één enkele flitser aangezien. Hoewel deze instelling op de zender ingesteld moet worden, is een AC3 nodig om de funktie mogelijk te maken.

De instelling is een PITA want die moet gebeuren met een USB-verbinding naar een computer waarop de communicatiesoftware draait. Wens je terug over te schakelen naar de gewone werking, dan moet je de zender herprogrammeren. Dit is duidelijk een funktie die er nadien bijgeplakt is geweest!


Pocket Wizard AC-3 Zone Controller

Paginas die volgens Google je zouden kunnen interesseren

-