Canon 5D Mk IV


Fotografie » TechTalk » Reviews » Bodies en systemen » Canon 5D Mk IV (II)

Na een paar maanden de Canon 5D Mark IV getest te hebben, ziehier een verslag van zijn specifieke eigenschappen.

Eerst had ik niet goed door of ik aan het werken was met de Mark III of de Mark IV, omdat beide toestellen ergonomisch weinig verschillen. Maar als dan de bovenkant van de stuurknop losgekomen is, dan heb ik nog uitsluitend de Mark IV gebruikt.

Als het zeer warm is, heeft het display van de Mark III de neiging om uit te vallen. Geen mogelijkheid meer om de belichting van de foto's te controleren, we zijn teruggekeerd naar het filmtijdperk. Ik heb een volledige fotoshoot gedaan in "filmmodus", en het viel eigenlijk wel mee. In plaats van nadien de foto te controleren, keek ik vòòr de foto te nemen naar de lichtmeter. Ik heb minder foto's genomen, maar ze waren zeker niet slechter. De afwezigheid van een werkende LCD scherm verplicht je na te denken vòòr het nemen van de foto, en dit is zeker een goede zaak.

Als je een nieuw toestel koopt, begin je met de handleiding te lezen (dit kan soms nodig zijn, als er meer dan honderd menuschermen zijn). En dan merk je dat de meeste funkties als beschikbaar waren op de vorige versie...

Extra knop

Waarom een extra funktieloze knop te voorzien op het toestel? Ik heb die knop direct een funktie gegeven die voor mij heel nuttig is: de belichtingscompensatie veranderen in manuele modus. In manuele modus regel je zelf de sluitertijd en opening, en laat je het toestel de correctie uitvoeren door de ISO-waarde te veranderen. Maar soms wil je bewust wat over- of onderbelichten.

Het toestel is (een klein beetje) meer ISO-invariant dan de vorige versie, waardoor er nauwelijks verschil is tussen een foto op 100ISO of 800ISO. In auto-ISO mode is het nog altijd niet mogelijk om naar 50ISO te gaan (wel in manuele ISO). De reden waarom dit niet mogelijk is weet ik niet.

In manuele modus regel ik de sluitertijd met één van de draaiknopen en de opening met de tweede draaiknop. Maar de belichtingscompensatie kan ik niet bijstellen. Als ik in sluitertijd-voorkeur of opening-voorkeur werk, dan kan de andere knop gebruikt worden voor de belichtingscompensatie.

Minder gestoorde beelden?

Met versie III had ik de neiging de foto's maximaal te belichten ("expose to the right"), met desnoods wat verlies in de hooglichten om scherpe en duidelijke schaduwen te hebben. In de meeste gevallen heeft een onderbelichte foto (of zelfs een correct belichte foto) onaanvaardbaar veel ruis in de schaduwen. Er is ruis, ongeacht de ISO-waarde. Van een foto die een beetje onderbelicht is kan je geen deftige foto meer maken (zelfs opgenomen in RAW).

Canon gebruikt een sterke ruisonderdrukking die in gang schiet in donkere beeldelementen, maar ook op plaatsen waar er weinig contrast is. Een paar voorbeelden zijn het haar van de modellen, struiken en bomen in de verte bij landschapsfotografie, kledingstukken (waarbij de fijne struktuur verdwijnt). De ruisonderdrukking werkt een beetje zoals die van de VHS videorecorders van 20 jaar terug. Ik had liever een betere sensor gezien.

De Mark IV is beter op dit punt, maar kan nog steeds niet tippen aan de Nikon D810 (die rond dezelfde tjd uitgekomen is), en zeker niet aan de Nikon D850. De ruisonderdrukking moet je direct uitschakelen (in één van de honderden menus). Het is deze funktie die fijne details onderdrukt en daar appelmoes van maakt. Ruis kan je desnoods achteraf verwijderen, maar details die uitgemiddeld zijn geweest kan je niet reconstrueren.

Praktisch gezien is er geen verschil in een beeld genomen met de Mark III en Mark IV: je hoeft dit toestel niet te kopen voor de betere beelden. De hogere resolutie van de beeldsensor zorgt wel dat er wat meer details in beeld zijn.

Canon 5D Mark III Canon 5D Mark IV

De funktie "ruisonderdrukking bij hoge gevoeligheid" is niet dezelfde als de funktie "ruisonderdrukking bij lange sluitertijden". In het tweede geval wordt er een tweede foto genomen met dezelfde lange sluitertijd maar met gesloten sluiter (deze tweede opname bevat enkel een ruispatroon). Deze funktie moet ingeschakeld zijn, maar de normale ruisonderdrukking moet uitgeschakeld zijn.

Omdat er minder ruis is in de donkere beeldelementen heb ik de Automatic Light Optimiser op sterkte 1 gezet (laag effekt). Als deze funktie ingeschakeld wordt, worden de schaduwen lichtjes naar de midtones verschoven. In feite komt dit neer op een sterkere gamma-correctie, maar de mensen van de commerciele dienst gebruiken liever ingewikkelde woorden. Deze funktie is enkel nuttig als er niet teveel ruis is in de schaduwen.

De Dual Pixel Raw funktie is absoluut waardeloos in de praktijk. het effekt is nauwelijks merkbaar en verplicht je tot het gebruik van de (weinig aantrekkelijke) Canon software. Het fototoestel maakt twee RAW bestanden aan en vult de de geheugenkaart tweemaal zo snel. Je moet vooraf bepalen of je dual pixel raw gaat toepassen, want je hebt de twee bestanden nodig.

Test na een paar maanden gebruik


Als je toestel meer dan 150.000 kliks heeft...
wordt het tijd om die te vervangen!

Canon 5D Mark IIICanon 5D Mark IV

Live View en macro

De live view funktie was in de praktijk niet bruikbaar op de Mark III wegens de twijfelende scherpstelling. Met bepaalde lenzen was er zelfs geen scherpstelling mogelijk. Dankzij de dual pixel AF gebeurt de scherpstelling zeer soepel en snel, minstens even snel als in reflex modus.

Live view is interessant bij macrofotografie. Zelfs met een gemiddelde lensopening van ƒ/5.6 of ƒ/8, heb je een zeer beperkte shcerptediepte en het kan gebeuren dat wat scherp lijkt in de zoeker het niet meer is op de foto. De micro-instelling van de scherpstelling is een nuttige zaak, maar als je die uitvoert voor 3m is die niet meer geldig voor 1 meter (en zeker niet voor 20cm).

Als je met live view werkt, dan is het de sensor zelf die voor de scherpstelling zorgt en er zijn geen offsetfouten meer. Wat je ziet is effektief wat er opgenomen zal worden.

Met live view kan je ook op een detail inzoomen of op het scherm klikken om het focusgebied aan tegeven en je moet geen rekening houden met de plaatsing van de autofocus sensoren (gans de sensor kan gebruikt worden voor de scherpstelling).

De eerste foto op deze pagina werd genomen met de Sigma 24-105 ƒ/4, de tweede met een specifieke macro-lens: Canon EF 100 ƒ/2.8 MACRO.

Anti-flikkerfunktie

Een zeer nuttige aanvulling is de anti-flicker funktie. Ontladingslampen hebben een variërende lichtintensiteit (100 of 120Hz). Dergelijke lampen worden gebruikt voor straatverlichting, voor sporthallen, maar ook de gewone TL lampen zijn ontladingslampen. Fotos genomen met de Mark III in sporthallen kunnen een lelijke groezelige teint vertonen: de foto werd genomen als de lampen minder licht gaven.

De anti-flikkerfunktie werkt enkel in reflexmodus (niet in Live view) en kan enkel flikkeringen op 100 en 120Hz onderdrukken. De flikkeringen van computerschermen die op een afwijkende frekwentie werken worden niet onderdrukt.

Je schakelt de funktie in, en je vergeet die. Ik vraag mij af waarom die niet standaard ingeschakeld is. Het toestel zal het nemen van de foto een paar milliseconden vertragen, totdat de lampen hun maximale lichtsterkte geven. In burst modus is de vertraging in de praktijk niet merkbaar. De anti-flicker funktie

Een andere manier om de lelijke gele teint te vermijden is te werken met voldoende lange sluitertijden (1/125), maar als je een sportwedstrijd fotografeert in een sporthall is dit niet altijd mogelijk.

De helicopterfoto werd genomen met de Sigma 24-105 ƒ/4 (je merkt het direct aan de duidelijke vignetering). Maar je merkt ook dat de lens de verhoogde resolutie van de nieuwe sensor aankan. De volgende foto is een uitsnede op pixelniveau van de eerste zodat de details beter zichtbaar zijn.

AE lock with hold (*)

Een funktie die al bestond op vorig model is "AE lock with hold", maar vooraleer ik de funktie beschrijf, moet ik uitleggen hoe de belichting normaal gemeten wordt.

De lichtmeting gebeurt samen met de scherpstelling (single shot AF). Doe de test: richt op een helder onderwerp, stel scherp (druk de ontspanderknop half in en hou die ingedrukt), richt op een donker onderwerp en neem de foto: je zal merken dat de belichting niet gewijzigd werd. Dit is de normale werking.

Je kan ook een lichtmeting uitvoeren onafhankelijk van de scherpstelling: druk eerst de * (AE lock) knop in. De waarde van de lichtmeting blijft bewaard en zal niet wijzigen bij de scherpstelling.

Maar de lichtmeting blijft enkel bewaard voor de volgende foto, en dit is spijtig in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als je een panorama wilt samenstellen (allemaal foto's die even belicht zijn). Je kan vermijden dat de belichtingswaarde verloren gaat door de * ingedrukt te houden, maar in d epraktijk is dit een moeilijke handeling.

High end toestellen van Canon (vanaf de Canon 5D Mark III) hebben een funktie AE lock with hold. Er is geen knop aan deze supernuttige funktie toegewezen, maar je kan daarvoor de knop M-Fn (een knop die geen standaard-funktie heeft). Deze knop staat naast de ontspander.

AE lock with hold werkt om een meer logische manier dan de standaard * funktie. Je drukt éénmaal op de knop en er wordt een lichtmeting uitgevoerd. De waarde blijft bewaard voor de volgende foto's. De belichtingswaarde gaat enkel verloren bij het uitschakelen van het toestel (aan/uit knop of automatische uitschakeling na 1 minuut).

De waarde kan gewist worden door opnieuw op de knop te drukken (de knop werkt als aan/uit) of door op * te drukken (nieuwe meting, maar geen hold meer). Om de nieuwe waarde te bewaren (hold) moet je tweemaal op de knop drukken, éénmaal om de funkie uit te schakelen en de tweede maal om een nieuwe waarde te bepalen.

Een bijkomend voordeel van auto exposure with lock is dat na het maken van een meting en een testfoto het mogelijk is de belichting bij te stellen.

Om het allemaal nog ingewikkelder te maken, de bepaling van de belichting bij het scherpstellen wordt enkel gedaan in evaluative belichting. Bij partiële, spot of center weighted meting gebeurt de lichtmeting juist voor het nemen van de foto. Indien je een spotmeting doet, dan moet je de lichtmeting onafhankelijk uitvoeren, anders zal het toestel de lichtintensiteit gebruiken van hetgeen in het midden van het beeld staat op het ogenblik dat de foto genomen wordt. Dit is één van de meest voorkomende redenen waarom foto's met spotmeting een verkeerde belichting hebben, terwijl de spotmeting juist heel geschikt is voor het bepalen van de belichting.

Laatste foto:
De scherpstelling lijkt soms verloren als er scherpgesteld wordt op een onderwerp bestaande uit nagenoeg identieke elementen (zowel in reflexmodus als in dual pixel af). Dit probleem had de Mark III niet. Maar het is moeilijk om de fout altijd te doen optreden: het is een combinatie van lens en onderwerp.

Er zijn ondertussen zoveel instellingen, dat het ondoenbaar is alles in te stellen. Ik kom bijvoorbeeld niet meer aan de AF instellingen (je hebt 5 tabbladen met bij iedere tab een 5-tal instellingen).

Ook de "picture style" is complexer geworden ten opzichte van de Mark III, het lijkt wel of Photoshop software in je fototoestel hebt (waar er bij beeldscherpte 3 instellingen zijn: hoeveelheid, grootte en drempel). Je kan wat sharpening toepassen (zonder sharpening lijken de beelden niet echt scherp), maar het verscherpen gaat ten koste van de fijne details.

De picture style is enkel van toepassing bij opslag in JPEG, waarbij het effekt ook destructief is (je hebt de oorspronkelijke afbeelding niet meer). Bij RAW worden de ingestelde parameters gewoon meegegeven in het RAW bestand en toegepast bij de verwerking (waarbij je het effekt kan uitschakelen of aanpassen bij het ontwikkelen).

Moet de picture style dan toegepast worden, als je achteraf het effekt beter kan instellen in photoshop? Het voordeel van de bewerking in het fototoestel is dat het effekt snel en automatisch toegepast wordt. Dit is bijzonder nuttig voor algemene lenzen die geen al te scherp beeld geven. Bij de opslag wordt het JPEG beeld gecomprimeerd en als je achteraf sharpening toepast ga je in feite ook de compressieartefacten verhogen. Als er een picture style toegepast wordt zijn de foto's die uit het toestel rollen geoptimaliseerd en er is in feite geen nabeerking nodig.
Macrofotografie

Paginas die volgens Google je zouden kunnen interesseren

-