Fotografie


Fotografie » Samenwerkingen » Studioflitsers buitenlokatie

Op een vorige pagina hebben we het gebruik van studioflitsers op een buitenlokatie besproken. Op bepaalde lokaties is er te weinig licht of is de kwaliteit van het licht niet goed genoeg. Ik heb twee lokaties besproken waar zo'n flitser goed van pas komt.

Hier gaan we ons concentreren op een andere toepassing van flitslicht, namelijk zonlicht nabootsen en de kleur corrigeren. Ten opzichte van een grauwe decemberdag geeft een flitser een warmer licht en we gaan daar gebruik van maken.

Het is natuurlijk beter als er wel zonlicht is, maar als die niet komt opdagen, kan je het effekt nabootsen met een flitser. Het effekt is natuurlijk anders, en dat is ook de reden dat je creatief moet zijn en een eigen sfeer moet creeren.

Ik gebruik één enkele flitskop, het is onhandig om met twee flitskoppen te werken. Ik heb besloten om altijd te werken met een zilveren lichtparaplu van Jimbei. Het is een deep focus reflector, wat betekent dat de flitser een relatief geconcentreerde lichtbuldel uitstraalt die ver reikt. Zo kan je de afstandseffekten van een flitser beperken: de delen die dicht bij de flitser staan zijn overbelicht en de rest is te donker. Met een deep focus reflector kan de flitser verder geplaatst worden. Ik gebruik enkel nog een softbox binnen als ik onvoldoende ruimte heb.

De foto's werden aan het strand genomen en aan de Thermen in Oostende. De eerste dag was er zon, maar die zagen we niet meer de volgende dagen. Als er zon is, heb je direct vier stops meer licht.

Eerste foto: 1/1600, ƒ/2.8, 100ISO, 100mm
Tweede foto: 1/1600, ƒ/2.8, 100ISO, 200mm

Door de foto's achteraf te analyseren en door de parameters op te vragen kan je bepalen welke instellingen goed zijn. Misschien een kleinere opening om de achtergrond minder onscherp te maken (dit is een persoonlijke keuze)? De sluitertijd verhogen of verlagen om min of meer omgevingslicht te gebruiken (achtergrond donkerder of herlderder)? Een enkele instelling is niet zichtbaar als meta-data bij de foto, en dat is het vermogen van de flitser.

Ik gebruik m'n fototoestel in volledig manuele modus zodat ik zeker ben dat het toestel geen foute keuzes kan maken. Dit is zeker het geval als er extra geflits moet worden: het toestel kan onmogelijk snel genoeg reageren op het flitslicht.

De tweede foto die voor de eerste genomen werd is licht onderbelicht, om een effekt van ondergaande zon na te bootsen (de zon kwam eigenlijk op). Dit doe je best iedere keer dat er zonlicht op de huid valt, omdat het toestel ook gevoelig is voor de infra rode straling.

De dag nadien was er geen zon meer, en dit is het resultaat:
Parameters van de twee foto's hieronder: 1/160, ƒ/2.8, 50ISO et 70mm
Het toestel was ingesteld voor gebruik met een extra flitser met een onderbelichting van ongeveer één stop. Maar zelfs met een correcte belichting zou de foto saai zijn geweest zonder extra flitslicht. De gezichten zijn te donker en er is een lichte blauwzweem.

Zonder flitser I - II Met studioflitser I - II

Parameters van de twee foto's hierboven: 1/100, ƒ/5, 50ISO (fototoestel ingesteld om met de flitser te werken). De foto zonder flitser werd in Photoshop helderder gemaakt, maar daardoor verdwijnt de achtergrond die helderder is dan het onderwerp. Je kan hier zelf beslissen of je met flitser of zonder flitser wilt werken. Bij de foto zonder flitser komt het licht overwegend van boven, bij de foto met flitser komt het licht vooral van links, wat een volledig andere aftekening van het lichaam geeft.

Als je met studioflitsers werkt moet je een voldoende lange sluitertijd gebruiken: de sluiter moet namelijk volledig open zijn als de flitser afgaat, en dit is enkel mogelijk bij een sluitertijd langer dan 1/250. Een lange sluitertijd is meestal minder storend (tot 1/60) want het beeld wordt bevroren door de zeer korte lichtpuls.

Alle andere foto's in de reeks zijn genomen als er geen zon is. Een flitser gebruiken is natuurlijk een noodoplossing, maar je kan optimaal gebruik maken van de flitser: je bent niet beperkt in wat je doet.

Parameters derde foto rechts: 1/200, ƒ/3.5, 50ISO, 70mm.

Een sluitertijd van 1/200 is de uiterste waarde die je kan gebruiken met studiofliters. met een nog kortere sluitertijd krijgt een deel van het beeld geen licht van de flitser.

Hier ook is de foto natuurlijk onderbelicht om het model beter te laten uitkomen. Je ziet goed dat de achtergrond een licht blauwe tint heeft. De gebouwen op de achtergrond hebben muren in gele tinten.

En waarom niet verder experimenteren met dit effekt? Bij de vierde foto worden dezelfde instellingen gebruikt, maar de flitser die dichter stond heeft een grotere invloed. Door achteraf de helderheid selectief te reduceren kan je een speciaal effekt bekomen. Het rood component werd sterker verzwakt, zodat de achtergrond automatisch een blauwe tint krijgt. Ik gebruikt dit effekt op veel foto's, ook foto's waarbij er niet geflitst werd.

In fitnesszalen gebruikt men geconcentreerd vertikaal licht om de spieren van de mensen beter te laten uitkomen. maar je kan een gelijkaardig effekt bekomen door het licht van onderaan te laten komen.

Je merkt direct dat het gezicht veel beter belicht is, wat zeer moeilijk te realiseren is met licht dat van boven komt: de ogen zitten bijna onvermijdelijk in de schaduw. Om de spieren te laten uitkomen kan je zowel licht van boven of licht van beneden te gebruiken. Wegens de voordelen is het beter het licht van beneden te laten komen.

Parameters vijfde foto rechts: 1/125, ƒ/5, 50ISO, 115mm.

En nog een laatste foto om zonlicht te doen verschijnen terwijl er geen zonlicht is. Achteraan zie je de gebouwen van Thermæ Palace.

Parameters foto hieronder: 1/160, ƒ/5, 50ISO 70mm.

Door de opening te verkleinen op de twee laatste foto's kan je de achtergrond wat scherper laten. De struktuur van het hout is daardoor meer zichtbaar, zoals het gebouw van de Thermen op de foto hieronder.

Het gebruik van studioflitsers
op een buitenlokatie

1

2

3

4

5

Paginas die volgens Google je zouden kunnen interesseren

-