Fotostudio


Fotografie » TechTalk » Fotostudio » Uitlichting » Portrets

De uitlichting is de instelling van de lichtbronnen om tot een geslaagde foto te komen. We bespreken hier een paar lichtopstellingen specifiek voor portrets. Bij een portret gaat alle aandacht naar het gezicht. Meestal wordt er enkel het gezicht gefotografeerd, maar noodzakelijk is dit niet. Deze pagina is een vervolg van de basistechnieken uitlichting.

Poseertips tussendoor
Bij het laten poseren is het belangrijk dat het model altijd voor zich uit kijkt.
De ogrn moeten rechtdoor gericht zijn, niet naar een ooghoek.
Het is niet mooi als er teveel oogwit zichtbaar is: de pupil moet gecentreerd zijn (zonder dat het overdreven is).

Volslanke mensen laat je hun gezicht naar boven richten en fotografeer je een beetje uit de hoogte. Daardoor wordt de kin naar achteren getrokken en is minder zichtbaar. Deze opstelling wordt vaak door professionele fotografen gebruikt die mensen moeten fotograferen die niet over de "perfekte maten" beschikken. Samen met de "short" lichtopstelling kan men tot zeer goede resultaten komen.

Mensen met een te opvallende, hoekige kin laat je hun hoofd wat naar beneden richten, en hun ogen naar de camera richten (aandacht gaat van de kin naar de ogen). Deze pose is niet geschikt voor mensen met een te dikke kin.

Bij de voorbeelden wordt er enkel de hoofdlicht getoont. De opheldering en rimlicht kunnen door de fotograaf bijgeplaatst worden (opheldering, rimlicht, enz worden op de pagina basistechnieken besproken).

Voor portretfotografie zal men een lens met een brandpuntafstand van ongeveer 70 à 100mm gebruiken (kleinbeeld). Gebruik men een cropsensor (Canon), dan is een brandpuntafstand van ongeveer 60mm OK. Met deze waarden is de vervorming minimaal.

De belichting kan gebeuren met studioflitsers, maar men kan ook natuurlijke lichtbronnen gebruiken. Het effekt is zeer subtiel of totaal afwezig (betrokken hemel), gemiddeld (indirect licht van de zon) of zeer opvallend (direct zonlicht).

In de voorbeelden gebruiken we "links" en "rechts" gezien vanaf het standpunt van de fotograaf, niet van het model
We bespreken de positie van de hoofdlichtbron vanaf frontaal licht tot zijlicht.


Frontaal licht

Frontaal licht is ideaal om de symmetrie van een gezicht te beklemtonen (zonder dat het model in de lens kijkt). Het effekt op het gezicht (broad/short, zie lager) is eerder "broad", maar hangt af van de plaatsing in de hoogte van de lichtbron (hoger is meer "short"). Frontaal licht betekent niet dat het model frontaal naar de camera moet kijken (zie voorbeeld). Frontaal licht wordt verder besproken bij de "vlinderopstelling".


Vlinderopstelling

Deze opstelling werd veelvuldig gebruikt in de jaren voor de tweede wereldoorlog om de akteurs en actrices van filmstudios te fotograferen. De benaming van deze lichtopstelling heet dan ook Paramount (de naam van één van de grootste filmstudios uit die tijd), maar men gebruikt ook de naam vlinder of butterfly.

Een van de grote fotograaf uit deze periode is George Hurrell, die nagenoeg alle toenmalige sterren gefotografeerd heeft en aan de basis ligt van deze lichtopstelling. Hij retoucheerde de negatieven en was daar zo goed in dat hij expliciet vroeg dat de modellen geen make up zouden dragen.

De naam "vlinder" komt van de zwarte schaduw die onder de neus ontstaat. Bij deze lichtopstelling is een opheldering noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de oogkasten niet in de schaduw verdwijnen. Men kan ofwel een tweede lichtbron gebruiken (zeer zwak, wat lager dan de ogen geplaatst en gericht op het gezicht). Je kan ook opteren voor één enkele langwerpige softbox die een zeer gelijkmatig en natuurlijk licht geeft (zie tweede voorbeeld).


Breed of smal?

Broad / Short lightning

Deze tekst heeft een eigen pagina gekregen: broad / short lighting. De "short" lichtopstelling is de meest voorkomende. In alle gevallen waar er geen frontaal of zijlicht licht gebruikt wordt, heeft men te maken met een vorm van broad of short uitlichting.


Rembrandt

De Rembrandt lichtopstelling wordt op een nieuwe pagina besproken. Wat betreft de lichtopstelling is het de overgang tussen short ligting en split lighting, maar er komt meer bij kijken om een geslaagde foto te maken.


Split

Bij split belichting staat de lichtbron aan de zijkant van het model (90°). Deze lichtopstelling wordt gebruikt om meer "karakter" te geven aan de persoon en is geschikt voor eerder mollige gezichten (of om aktie uit te beelden). Men zal ervoor zorgen dat er voldoende licht naar de schaduwzijde gestuurd wordt. Dit is een lichtopstelling die ik persoonlijk weinig geschikt vind. Een voorbeeld van een split lichtopstelling staat rechts.


Typische uitlichting voor fitness

De specifieke uitlichting voor fitness fotografie staat op een nieuwe pagina. Deze lichtopstelling (die vaak gebruikt wordt in de fitnesszaal zaal met de meeste spiegels) heeft weinig te maken met een academische lichtopstelling.


En we eindigen met twee foto's waar er met een brede softbox gewerkt wordt (foto's onderaan).

Dit heeft als voordeel dat je al echt moet knoeien om een slecht belichte foto te hebben, maar aan de andere kant moet je het zuiver hebben van de uitstraling van het model, want het licht is "dood". Een brede softbox wordt eerder gebruikt bij het fotograferen van een groep mensen, van kinderen, dieren of babies of eventueel voor produktfotografie.

Uitlichting en poseertips
bij portrets


Frontaal licht


Short lighting


"Split" lichtopstelling

Paginas die volgens Google je zouden kunnen interesseren

-