Photography

Marc Doigny


Photographie » Marc Doigny » 2007

Nous sommes allés à Munich et dans le Nord de la France. En Bavière, nous avons visités un ancien site sidérurgique (qui maintenant n'existe plus) et travaillé avec quelques modèles locaux. En France, nous avons à nouveau loué une maison près du Cap Griz-Nez. Il y avait chaque jour une navette avec la Belgique.

A la fin de l'année, je commence à photographier pour une agence à Bruxelles, j'y ai beaucoup appris (que demandent les agences d'un book bien fait?), mais finalement cela me demande trop de temps et je n'arrive plus à combiner le travail pour l'agence avec mon boulot normal.

Dit jaar zijn wij naar Munchen en Frankrijk geweest. In Beieren hebben we een oude industriesite bezocht (deze bestaat tegenwoordig niet meer) et we hebben met lokale modellen gewerkt. In Frankrijk hebben we een huis gehuurd nabij Cap Griz-Nez. Dagelijks was er een pendeldienst met België.

Op het einde van het jaar begin ik te werken als fotograaf voor een modellenbureau. Ik heb daar veel geleerd (hoe moet een portfolio eruit zien?), maar uiteindelijk heb ik te weinig tijd en dit werk is niet meer te combineren met mijn gewoon werk. Vooral het pendelen naar Brussel was (toen al) een tijdsverlies.

This was the first year with a lot of touring around. We went to Germany where we visited an old blast furnace (Maxhutte Sulzbach-Rosenberg). We worked mostly with local models. For the second Shooting days, we rented an house nearby Cap Griz-Nez (France).

I worked for a modelling agency, but it lasted not very long (traffic jams each day i drove to Brussels for the photoshoots), but i learned a lot in this period. My work as photographer for a model agency was not compatible with my normal work.

2006 BMA 2007 2008

2007

Paginas die volgens Google je zouden kunnen interesseren

-