Photography

Marc Doigny


Photographie » Marc Doigny » 2011

Nous nous sommes transformé en asbl en 2011. Cela ne change rien pour les modèles, mais nous permet de travailler sans être inquiété par le fisc. En effet, nous faisons le travail d'un photographe (shootings), d'une agence de voyage (Shooting Days) et d'une école (formation de modèle).

Il y a deux séries de Shooting Days de prévues: dans le nord de la France (comme pratiquement chaque année) et à Durbuy (nouvel endroit)

In 2011 zijn we effectief een vzw geworden (in plaats van een feitelijke vereniging). Voor de modellen is er geen verandering in de praktijk, maar dit laat ons toe te werken zonder risico op een controle door de belastingsdienst. We doen immers het werk van een beroepsfotograaf (fotoshoots), van een reisbureau (Shooting Days) en van een opleidingscentrum (informatiesessies).

Dit jaar zijn er twee reeksen Shooting Days: in het voorjaar in het noorden van Frankrijk (zoals bijna ieder jaar) en in het najaar in Durbuy (nieuwe lokatie).

That year, we were officially recognised as a non-profit organisation. Practically, nothing changed for the models who used our services, but this made our activities more "legal". We do the work of a photographer, a travel agency and a training center.

There were two Shooting Days that year: one in the North of France (like eacht year) and one in Durbuy (this is a new location for us).

2010 BMA 2011 2012

2011

Paginas die volgens Google je zouden kunnen interesseren

-