Woordenboek


Fotografie » Woordenboek » Nieuwe woorden

Dit zijn de nieuwe woorden die aan het woordenboek zijn toegevoegd. Dit bestand wordt automatisch aangemaakt door de server als er nieuwe woorden gedetecteerd worden.

De definities zijn een instant-opname op het ogenblik dat het woord aangemaakt werd, wijzigingen worden niet opgenomen. Groen is voor onderwerpen die met het drukken te maken hebben, bruin is voor onderwerpen die met film te maken hebben. en paars is voor de cinema

K.HTM 16-01-2018 19:02:44

Kleurscheiding
Zie separatie: het scheiden van de RGB-kleuren in CMYK kleuren voor het drukken of het scheiden van een kleurbeeld die drie monochrome emulsies gaat belichten via drie filters.


G.HTM 16-01-2018 18:40:11

Gasparcolor
Een van de eerste kleurenfilms, het is een voorloper van de Kodachrome in de manier van ontwikkelen van de kleurenfilm. Het systeem gebruikte drie films met bijhorende filter. Deze films (separaties) werden ontwikkeld om de kleurenfilm te realiseren. De kleurenfilm zelf bevat de kleurstoffen en drie gevoelige lagen. De kleurenfilm zelf kon niet gebruikt direct gebruikt worden omdat die niet gevoelig genoeg was, maar de kleurenfilm kon wel gebruikt worden voor animatiefilms.

He>
...904 bytes...


E.HTM 16-01-2018 16:08:20

Eastmancolor
De meeste films zijn gemaakt in eastmancolor (vaak onder een eigen naam van de produktiehuizen). Het is het meest gebruikte systeem vanaf de jaren 1950. Eastmancolor is het equivalent voor bioscoopfilm van kodacolor en ektachrome, zeg maar de standaard-film voor fotografie.

De kleuren zijn minder stabiel dan bij het
...643 bytes...

E.HTM 16-01-2018 16:08:20

Ektachrome
Positief film (of omkeerfilm) voor het maken van diapositieven. Deze film wordt ontwikkeld met het standaard process E-6, zodat ook kleinere labos de films konden ontwikkelen (de Kodachrome had een heel complexe procédé voor de ontwikkeling en enkel Kodak labo's konden de films verwerken).

K.HTM 16-01-2018 16:08:20

Kodacolor
Standaardfilm die gebruikt wordt voor het maken van afdrukken. Kodacolor geeft een negatief beeld. De laatste versie is de Kodacolor Gold. De films moeten ontwikkeld worden volgens het C-41 procédé (de eerste films gebruikten andere ontwikkelprodukten). Deze film heeft een orange masker om >
...557 bytes...

O.HTM 16-01-2018 16:08:20

Orange masker
Negatieffilm heeft meestal een orange mask om afdrukken correcter te laten verlopen. Het masker corrigeert kleurfouten die de kleurstoffen van de emulsie veroorzaken. Meer informatie over deze technische materie is hier te vinden: •» orange masker


BI.HTM 16-01-2018 13:04:31

Bleach (bleken)
Het bleken is een belangrijke stap bij kleurfilmontwikkeling. Bij kleurfilm wordt het beeld uiteindelijk gevormd door kleurstoffen, het zilver was enkel nodig als lichtgevoelig element. Door het bleken wordt het zilver opgelost en weggespoeld.

Het bleken mag niet toegepast worden bij klassieke zwart-wit films (waarbij het beeld gevormd wordt door de zilverkristallen zelf), maar wordt normaal wel toegepast bij ch>
...865 bytes...

BI.HTM 16-01-2018 13:04:31

CinemaScope
fysica/optica.htm>verstrooingscirkel (dit woord heeft echter twee betekenissen die door elkaar gebruikt worden). Lichtpunten zien er dus uit als "vlekken" op de uiteindelijke foto. Dit is eveneens van toepassing op onderwerpen die buiten de focusvlak zitten, bijvoorbeeld de straatverlichting op grote afstand, terwijl er op 1 meter scherpgesteld werd. De blur disc is meestal cirkelvormig, maar kan ook andere, natuurlijke en minder natuurlijke vormen aannemen (zie tek>
...691 bytes...

CA.HTM 16-01-2018 13:04:31

Cinecolor
Een van de eerste succesvolle kleursystemen voor bioscoopfilms, de opvolger van het Prizma systeem. Het systeem is beperkt tot twee kleuren, maar dit was toen geen bezwaar. Het systeem gebruikt twee films die samen belicht worden (bipack), de films krijgen een toning en worden samengevoegd en als één enkele film afgespeeld.

H.HTM 16-01-2018 13:04:31

Handschiegl
Ontwerper van een systeem om kleurfilm te maken volgens een procédé die veel lijkt op een drukprocédé, waarbij de kleurpigmenten overgebracht worden op de blanko film. Dit procédé ligt aan de basis van Technicolor.

M.HTM 16-01-2018 13:04:31

Mordançage
Het behandelen van een oppervlakte met een lichte etsmiddel om de oppervlakte ruwer te maken. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het verven van kledij. Dankzij de voorbehandeling hechten de kleurstoffen beter aan de vezels.

Een belangrijke toepassing is het voorbehandelen van film zodat die gemakkelijker kleurstoffen kan opnemen en vasthouden (minder kans op uitlopen), zie technicolor.

M.HTM 16-01-2018 13:04:31

Multicolor
Een procédé voor kleur bij bioscoopfilms, zie Cinecolor voor een bespreking.

SK.HTM 16-01-2018 13:04:31

Skeleton black
Bij het drukken wordt er extra zwart gebruikt bij de donkere beeldelementen zodat er minder kleurstoffen nodig zijn. Er is dan minder kans op uitlopen en de details blijven goed zichtbaar. De zwarte tekening bevat enkel inkt op de meest donkere delen van het beeld en lijkt dus op een skelet. Bij het drukken heet het procédé Under Color Removal

Ook bij het ontwikkelen van kleurfilm voor bioscoop wo>
...693 bytes...

SK.HTM 16-01-2018 13:04:31

Skip bleach
Bij de kleurfilmontwikkeling is één van de laatste fasen het verwijderen van het zilver, omdat het beeld nu gevormd wordt door de kleurstoffen. Om een hoger contrast te bekomen met scherpere details kan er besloten worden om slechts een deel van het zilver weg te spoelen (of zelfs het zilver in de emulsie te laten). Dit heet dan "skip bleach", het overslaan van het bleken. De volgende stappen, het fixeren (verwijderen van de zilverzouten) en het grondig spoelen blijven natuurlijk no>
...715 bytes...

T.HTM 16-01-2018 10:12:41

Technicolor
Eén van de meest bekende systemen om kleurenfilms te maken voor de bioscoop (het is ook de naam van een onderneming). Het systeem was complex en werd enkel gebruikt voor grote produkties. Het systeem werd vervangen halverwege de jaren 1950. Meer uitleg over •» kleur bij bioscoopfilms.


BI.HTM 14-01-2018 14:15:46

Bipack
Aan het begin van de kleurenfilm (bioscoop) gebruikte men twee monochrome emulsies.


...802 bytes...

0.HTM 13-01-2018 08:43:34

180 gradenregel
Basisregel van de filmtechniek: de camera moet altijd aan één kant van de "dramatische as" staan, dus de mensen langs één kant filmen (alsof ze in een theaterzaal aan het spelen zouden zijn en het publiek is de camera). Dit is ook van toepassing op aktieshots: als een auto rechts uit beeld verdwijnt moet die in een volgende shot weer links in beeld komen.

Er zijn cineasten die deze regel bewust overtreden om verwarring te zaaien.

M.HTM 13-01-2018 08:43:34

Mexican standoff
Een mexican standoff is een conflictsituatie waarbij niemand kan winnen. Een voorbeeld zijn twee protagonisten die elkaar bedreigen met een revolver (zeer clichématig...).

De benaming komt van de Cubacrisis, waarbij zowel de amerikanen als de russen het conflict niet zouden kunnen winnen door aan te vallen. Gelukkig dat Trump toen niet aan de macht was...


CO.HTM 12-01-2018 13:01:45

Cold open ("met de deur in huis")
De cold open is een manier om een film of televisieserie te starten, namelijk zonder de begingeneriek. De begingeneriek wordt dan na deze intro (of tijdens de intro) getoond. De intro kan een samenvatting van de vorige episodes bevatten, maar het kan ook direct een sleutelshot zijn.

De bedoeling van de cold open is tweevoudig, naargelang wie de cold open voorzien heeft:

  • de filmmaker gebruikt een cold open om te voorkomen dat bepaalde televisiezenders de begingeneriek >

...787 bytes...

CO.HTM 12-01-2018 13:01:45

Continuiteit
De continuïteit is de illusie dat de verschillende shots (die vaak niet in volgorde werden opgenomen) een doorlopende aktie moeten suggereren. Om dit te garanderen is er een scripte die alles in de gaten houdt: de kledij, de accessoires, het decor, kapsel van de hoofdpersonnages, enz.

N.HTM 12-01-2018 13:01:45

Nasynchronisatie
De nasynchronisatie is het vervangen van de originele spreektaal door een lokale taal waarbij de spraak zo synchroon mogelijk gebeurt. Andere benamingen: dubbing (engels), doublage (frans), Synchronfassung (Duits). In Vlaanderen werkt men vaker met ondertitels en wordt de nasynchronisatie enkel gebruikt voor kinderprogramma's.

In bepaalde landen gebruikt men een commentaarstem (voice over) die vertelt wat de akteu>
...523 bytes...

N.HTM 12-01-2018 13:01:45

Niet lineair (bewerkingsprogramma)
Met een niet-lineair bewerkingsprogramma kan men video- en/of audiofragmenten bewerken zonder ze volledig te moeten doorspoelen. De bestanden zitten op de computer en kunnen direct bekeken en bewerkt worden. Met een traditionele montagetafel worden de stukken manueel bekeken, versneden, gecopieerd en gemonteerd, waarbij de stukken gespoeld moeten worden tot op de gewenste plaats.


E.HTM 11-01-2018 19:35:30

EI (exposure index)
De exposure index wordt gebruikt bij bioscoopfilm en komt overeen met de ISO waarde bij fotografische film. Maar... Om een mooi beeld bij projectie te verkrijgen moet het beeld voldoende belicht worden zodat het beeld op het projectiescherm niet te donker is. Film dat een ISO-waarde van 100 heeft, wordt gebruik als film met een EI van 50: de emulsie wordt dus dubbel zo sterk belicht bij bioscooptoepassingen.


0.HTM 10-01-2018 18:36:41

16 mm
Dit was een filmformaat die in 1923 door Kodak gelanceerd werd als goedkoper alternatief op het 35mm formaat. Deze films werden gemaakt voor de niet-professionele gebruiker, maar omdat de kwaliteit van de filmemulsie steeds beter werd, werd het formaat na de tweede wereldoorlog ook gebruikt voor reportages, bedrijfsfilms, en dergelijke meer. De komst van de televisie zou het formaat een grote boost geven omdat de kwaliteit van 16mm film ruim voldoende is voor dit medium: alle report>
...959 bytes...

CO.HTM 10-01-2018 18:18:15

Crosscutting
Montagetechniek waarbij de indruk wordt gegeven dat twee handelingen terzelfdertijd gebeuren door afwisselend een shot te tonen van de ene scène en dan de andere scène.

DA.HTM 10-01-2018 18:18:15

Dissolve
Montagetechniek waarbij een beeld overgaat in een ander beeld (fondu-enchainé in het frans). Het is een combinatie van fade-out en fade-in die gerealiseerd kan worden door de film een stukje terug te draaien. Tegenwoordig wordt dit effekt bij de digitale montage gegenereerd.

FA.HTM 10-01-2018 18:18:15

Fade in, fade out
Montageeffekt waarbij het beeld vanuit het zwart tevoorschijn komt (fade in) of zwart wordt (fade out). Bijde effekten kunnen samengevoegd worden (dissolve).

ST.HTM 10-01-2018 18:18:15

Steadycam
Hulpmiddel om een filmcamera stabiel te houden terwijl de operateur vrij kan bewegen. De steadycam weegt compleet ongeveer 50kg en het is geen toestel dat een operator uren kan rondsleuren. De batterijen worden bijvoorbeeld ook meegedragen en dit extra contragewicht zorgt voor de stabiliteit. De bediening van de camera (zoom, focus, enz) moet via afstandsbediening gebeuren, want iedere aanraking met de camera kan een schokkend beeld veoorzaken.

Er bestaan ook kleinere modellen>
...798 bytes...


ST.HTM 10-01-2018 18:00:30

Steadycam (spot color)
Hulpmiddel om een filmcamera stabiel te houden terwijl de operateur vrij kan bewegen. De steadycam weegt compleet ongeveer 50kg en het is geen toestel dat een operator uren kan rondsleuren. De batterijen worden bijvoorbeeld ook meegedragen en dit extra contragewicht zorgt voor de stabiliteit. De bediening van de camera (zoom, focus, enz) moet via afstandsbediening gebeuren, want iedere aanraking met de camera kan een schokkend beeld veoorzaken.

Er bestaan ook kleinere modellen>
...798 bytes...


DA.HTM 10-01-2018 17:31:30

Decoupage
Het versnijden van een scène in stukjes (shots) die achter elkaar opgenomen worden. De stukjes worden dan in de studio gemonteerd en van geluid voorzien.

L.HTM 10-01-2018 17:31:30

Long take
Een long take is een opname die langer duurt dan normaal (franse benaming: plan séquence). Bepaalde films zijn bekend vanwege een aantal long takes.

M.HTM 10-01-2018 17:31:30

Motion control
Techniek die bij het filmen toegepast wordt waarbij een canera een preciese beweging volgt. Dit kan een beweging zijn die éénmaal opgenomen wordt en dan verschillende keren afgespeeld wordt met andere personnages of décors om achteraf te monteren, maar het kan ook een beweging zijn die volledig door de computer gegenereerd is om achteraf speciale effekten toe te voegen.


DL.HTM 10-01-2018 16:12:46

Dutch angle
Opnametechniek waarbij het toestel onder een hoek gehouden wordt. De naam Dutch komt in feite van Deutsch, deze filmtechniek werd in Duitsland gebruikt door experimentele regisseurs, en heeft niets te maken met de nederlanders.

De film "The third man" gebruikt vaak schuine camerastandpunten om de vervreemding van de hoofdpersonnage weer te geven. De regisseur kreeg na de opnames een waterpas om hem aan te zetten in het vervolg gewone camerastandpunten te gebruiken.

PA.HTM 10-01-2018 16:12:46

Pillarbox
Effekt tegengesteld aan het #letterbox>letterbox, dus wanneer een film met academische aspect ratio weergegeven wordt in een zaal die voorzien is voor breedbeeld: links en rechts zijn er zwarte vlakken te zien.
.

V.HTM 10-01-2018 16:12:46

Vertigoshot
Een vertigoshot, dollyzoom of travelling contrarié is een shoot waarbij de camera in één richting bewogen wordt (bijvoorbeeld voorruit) terwijl er uitgezoomd wordt, waardoor je een duizelingwekkend effekt bekomt. Het effekt werd voor het eerst gebruikt in de film Vertigo van Alfred Hitchcock, vandaar de naam van het effekt.

V.HTM 10-01-2018 16:12:46

Voice over
Commentaarstem van een persoon buiten beeld. Dit kan één van de personages van de film zijn, maar dat hoeft niet. Een voice over wordt vaak gebruikt bij documentaires omdat het niet nodig is dat de spreker in beeld komt. Bij bioscoopfilm is het een manier om snel extra informatie mee te geven die misschien moeilijk of onduidelijk over zou komen via beelden.


M.HTM 10-01-2018 09:33:52

Modelé
Het doen ontstaan van relief in een (vlakke) afbeelding door met licht en schaduwen te spelen. Bij het nemen van een foto moet men de belichting zo instellen dat men geen "platte foto" bekomt waarbij alle indruk van relief verdwenen is. Bij het schilderen kan men klemtonen leggen (schaduwen) om het relief te doen ontstaan.

PL.HTM 10-01-2018 09:33:52

Plate foto
Foto waarbij ieder indruk van relief verdwenen is. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als men te sterk flitst met de flitser op het toestel zelf ("platstrijken"), maar ook als het licht zeer diffuus is (foto op buitenlokatie met bewolkte hemel (geen schaduwen)).

R.HTM 10-01-2018 09:33:52

Range (bereik)
Deze benaming wordt gebruikt om het bereik van een zoom aan te geven (bijvoorbeeld 70-200mm of 18-250mm).

R.HTM 10-01-2018 09:33:52

Relief
Indruk van diepte. Wij ervaren relief omdat onze ogen een verschillend beeld ontvangen. Verschillende systemen zijn uitgevonden om een reliefbeeld (of stereoscopisch beeld) te produceren:
...875 bytes...

R.HTM 10-01-2018 09:33:52

Reportage
Reeks foto's of videos gemaakt rond een thema. Een reportage verschilt van een documentaire in die zin dat een reportage een standpunt kan innemen, maar in de praktijk is er niet veel verschil: het is toch allemaal FAKE NEWS, vooral als het niet in je wereldbeeld past. Een reporter is een journalist die op verplaatsing gaat om reportages te filmen.

R.HTM 10-01-2018 09:33:52

Restauratie
Het catalogeren en vooral herstellen van oude foto's en films.

SA.HTM 10-01-2018 09:33:52

SAL (Sony α Lens)
Benaming van de Sony lenzen voor spiegelreflexen. Voor hybride toestellen gebruikt men de SEL benaming.

SA.HTM 10-01-2018 09:33:52

Sampling
Het nemen van een sample, een monster. Dit is de eerste fase van de digitalisatie: het te meten signaal wordt in een geheugen vastgehouden zodat de waarde gemeten kan worden. Bij het meten mag de waarde niet veranderen om conversiefouten te vermijden.

Bij audio moeten de samples snel genoeg genomen worden (minstens 44.000 keer per seconde voor hifi geluid) anders verliezen we de hoogste frekwenties. De omzetter moet natuurlijk ook snel genoeg kunnen werken.

SA.HTM 10-01-2018 09:33:52

Scopitone
Jukebox met beeld: in plaats van een plaat af te spelen werd er een 16mm film afgespeeld. De scopitone is dus de voorloper van de videoclip. Een toestel kon 36 filmjes bevatten. De meeste films werden in kleur opgenomen (terwijl de televisie nog zwart-wit was). Bepaalde studios waren gespecialiseerd in het realiseren van scopitones en konden een film per dag maken. De beeldeffekten waren beperkt, de meeste films werden in een achtertuin gefilmd.

Procol Harum ("A Whiter Shade of Pale") werd>
...745 bytes...

SA.HTM 10-01-2018 09:33:52

Single system
Systeem dat zowel beeld als geluid op één toestel opneemt, bijvoorbeeld de 16mm camera's en de moderne camcorders. Bij professionele systemen wordt het geluid vaak apart opgenomen, omdat die toch apart bewerkt en gemonteerd moet worden.

SK.HTM 10-01-2018 09:33:52

Split frequency
Manier van fotobewerken waarbij de hoge frekwenties (zoals textuur) apart verwerkt worden van de lage frekwenties (kleur en modelé).

T.HTM 10-01-2018 09:33:52

Transstandaard
Toestel dat twee of meerdere normen aankan, bijvoorbeeld een videoprojector die zowel met 8mm standaard als super-8 film kan werken of de multinorm televisies in België om franse, engelse, belgische en nederlandse uitzendingen te kunnen ontvangen.


PA.HTM 09-01-2018 19:02:49

Peaking (focus)
Zie focus peaking.

PA.HTM 09-01-2018 19:02:49

Pitch
Grootte van een repeterend element, bijvoorbeeld het aantal letters per inch (niet-proportioneel lettertype) of het aantal dots (computerscherm). Een goedkope computerscherm heeft een dot pitch van 0.3mm terwijl een betere computerscherm een pitch van 0.2mm heeft (resp. 3 pixels per mmm en 5 pixels per mm, of 85 pixels per inch en 130 pixels per inch).


M.HTM 09-01-2018 17:46:07

M42
Universele mount die door verschillende fabrikanten gebruikt werd in de jaren 1960 tot 1980. In tegenstelling met de huidige lenzen werden deze lenzen gevezen op de body. Er is opnieuw belangstelling voor deze mount vanwege de zeer goedkope lenzen die nog te verkrijgen zijn. Mits een adaptorring kunnne deze lenzen gebruikt worden op Canon bodies. Meer informatie over de •» M42 lensmount.

M.HTM 09-01-2018 17:46:07

Marching ants
Selectiekader in beeldverwerkingsprogramma's, de omtrek van de selectie lijkt op een reeks marcherende mieren.


I.HTM 09-01-2018 15:36:01

ICE (Image Correction and Enhancement)
Systeem om kleine fouten in negatieven en dias's te corrigeren. Er wordt een extra scan uitgevoerd onder infra rood licht: de filmemulsie laat infra-rood normaal door, behalve op plaatsen waar er krassen of stofjes zijn. Op die plaatsen weet de software dat het beeld gecorrigeerd moet worden door de omringende waarden te gebruiken.

Deze naam wordt gebruikt voor alle technieken waarbij een out-of-band signaal gebruikt wordt om het beeld te verbeteren. Een gelijkaardig sys>
...654 bytes...

K.HTM 09-01-2018 15:36:01

K (Key)
Donkerste kleur bij het commercieel drukken (meestal zwart). Om een correcte bedekking te bekomen van de verschillende kleuren worden alle drukplaten uitgelijnd op de plaat die de donkerste kleur zal leveren. Vandaar dat men de benaming CMYK gebruikt, waarbij de K (key) voor het zwart staat.

K.HTM 09-01-2018 15:36:01

Kinemacolor
Dit was het eerste systeem om bioscoopbeelden in kleur te bekomen. De camera en de projector gebruikten allebei een gekleurde, draaiende filter waarbij ieder beeld belicht werd door een rode of groene filter. Bij de weergave werd ieder beeld opnieuw gefilterd door een rode of groene filter. De filmemulsie was monochromatisch. Niet alle kleurtinten aren mogelijk en de filter betekende dat men een hoger aantal beelden per seconde moest projecteren om flikkeringen te vermijden.

E>
...623 bytes...

K.HTM 09-01-2018 15:36:01

Kinescope
Opname van een televisiebeeld op film (meestal 16mm zwart/wit) voor herweergave later. Het werd vaak in de Verenigde Staten gebruikt, waarbij de inwoners van de Westkust de nieuwsuitzendingen van de Oostkust een paar uur laten konden bekijken. Dit was voor de tijd van de videorecorder. De beeldkwaliteit op film was nogal slecht (niet vergelijkbaar met het intermediate film system). Er moesten verschillende ingrep>
...582 bytes...

K.HTM 09-01-2018 15:36:01

Koelesjov-effect
Door filmbeelden op een bepaalde manier te monteren kan men het publiek beinvloeden. Een test werd uitgevoerd door een acteur met een uitdrukkingsloze blik te filmen. Het publiek zag achter dit beeld een bord soep, een meisje, een doodskist,... Het publiek moest dan de uitdrukking van de acteur aangeven: een hongerige blik, een blij gezicht, een treurige blik,...

L.HTM 09-01-2018 15:36:01

Light modifier
Engelse benaming van de accessoires die op de studioflitser gemonteerd worden zoals een softbox of snoot.

PL.HTM 09-01-2018 15:36:01

Prizma
Een van de eerste kleursystemen (tweekleuren), volgend op het kinemacolor. Terwijl men bij kinemacolor een projecteur gebruikt met twee alternerende kleurfilters (wat flikkeringen in het beeld kan veroorzaken) werkt men bij Prizma met twee monochrome films die simultaan belicht worden door een kleurfilter. De twee ontwikkelde films worden gekleurd in een complementaire kleur en samengevoegd tot één film. De flikke>
...668 bytes...

ST.HTM 09-01-2018 15:36:01

SVG (Scalable Vector Graphic)
Formaat voor het opslaan van afbeeldingen, maar de figuren worden opgeslagen onder de vorm van een wiskundige formule (curve van Bezier). Met dit formaat kunnen er eenvoudige geometrische vormen bepaald worden (lijnen, rechthoeken, bogen,...) die samen een complexe tekening kunnen vormen. Met scripts kunnen zelfs delen van de afbeelding gewijzigd worden (scripts die in het bestand zitten of externe scripts die op de webpagina aanw>
...1275 bytes...

0.HTM 09-01-2018 13:24:58

32 bits (3 kleurkanalen en 1 exponent)
Bij dit formaat is er naast de drie kleurkanalen (8 bits) ook een extra byte die als exponent dient. In tegenstelling met de getalvoorstelling met vlottende komma in de informatica is het exponent van toepassing op de drie kleurkanalen. Dit vormt geen probleem aangezien de helderheid van een beeld (dynamiek) hoger ligt dan de kleurverschillen.

Door deze voorstellingswijze kan men zeer heldere en zeer donkere beeldelementen coderen, de dynamiek van het beeld wordt daardoor hoger. Een bestan>
...629 bytes...

BA.HTM 09-01-2018 13:24:58

Backdrop
Achtergrond bij studiofotografie, meestal onder de vorm van brede rollen die tot beneden uitgerold kunnen worden.

BA.HTM 09-01-2018 13:24:58

Backstage
Letterlijk: "achterkant van het podium", zone waar het publiek niet toegelaten wordt. Met een backstage pass kan de gelukkigzalige fotograaf toch binnen in de zone.

BA.HTM 09-01-2018 13:24:58

Beeldformaat (type)
Digitale opslag van een afbeelding in een bepaald formaat. Het JPEG is het meest bekende, maar ook GIF wordt vaak gebruikt (logo's en tekeningen die scherpe overgangen en een beperkt aantal kleuren hebben. TIFF is een formaat dat geen kwaliteitsverlies veroorzaakt.

BA.HTM 09-01-2018 13:24:58

Bezier
Curve die bepaald wordt door een aantal punten die aan de curve trekken. Deze curves zijn ontstaan in de jaren 1960 toen de computerkracht omhoog ging en men afbeeldingen konden voorstellen door wiskundige formules.

Dergelijke curves worden gebruikt voor de voorstelling van letters en andere symbolen. Het voordeel is dat de tekens onbeperkt kunnen geschaald worden (wat niet het geval is met bitmap tekens die bestaan uit een raster met een vaste afmeting). Uiteindelijk is de oude tekenvoors>
...889 bytes...

CA.HTM 09-01-2018 13:24:58

Cameo
Verschijning van een bekend persoon in een film. het kan bijvoorbeeld een bekend acteur zijn die geen rol heeft in de film maar als figurant optreed. Het betref niet een personage die zijn eigen rol speelt (bijvoorbeeld televisiepresentator of nieuwsanker die op televisie te zien is). Alfred Hitchcock is vaak te zien als figurant in zijn eigen films.

CA.HTM 09-01-2018 13:24:58

Cardioide
Richtingsgevoelige microfoon. Een zeer richtingsgevoelige microfoon wordt hypercardioide genoemd. Vaak is een richtingsgevoelige microfoon ook at gevoelig aan de achterkant: het is belangrijk dat de achterkant van de microfoon niet gericht is naar een storende geluidsbron, want het geluid ervan wordt ook opgevangen.

CA.HTM 09-01-2018 13:24:58

Clipping
Overbelasting van een schakeling, waardoor de extreme waarden afgesneden worden. Dit kan bijvoorbeeld een audioversterker zijn die het gevraagde vermogen niet kan leveren (sterke vervorming), een fotosensor die overstuurd wordt (delen van het beeld zijn wit zonder details) of een analoog naar digitaal omzetter die een te sterk signaal ontvangt (het resultaat is de maximale waarde die digitaal voorgesteld kan worden).

De vervorming die hierdoor ontstaat kan niet ongedaan worden, enkel een b>
...524 bytes...

DA.HTM 09-01-2018 13:24:58

Darkroom
Zie doka, donkere kamer.

DL.HTM 09-01-2018 13:24:58

Dot gain
Bij het printen loopt de inkt een klein beetje uit. Dit wordt aangegeven door de dot gain en hangt af van het soort papier, inkt en drukproces (hoeveelheid inkt per oppervlakte). Softwareprogramma's voor drukkers kunnen ingesteld worden om daar rekening mee te houden.

DL.HTM 09-01-2018 13:24:58

DTP (Desktop Publishing)
Het realiseren van folders en andere documenten voor publicatie op de computer, gebruik makend van aangepaste programma's zoals QuarkXPress of gelijkaardige programma's. Als je een brief opmaakt of een garnituur bij een foto plaatst doe je niet aan desktop publishing.

DL.HTM 09-01-2018 13:24:58

Dye destruction
Procédé om afdrukken te maken, dit procédé is een concurrent van het meer gebruikte chromogene ontwikkeling. Bij dit procédé worden de pigmenten gebleekt bij de ontwikkeling (bij chromogene ontwikkeling worden ze juist zichtbaar gemaakt). Het is een positief procédé, de basis moet dus een diapositief zijn.

Omdat men een groetere keuze heeft wat betreft de pigmenten kan men betere kleurstoffen kiezen. Dit pro>
...698 bytes...

DL.HTM 09-01-2018 13:24:58

Dye transfert
Instant film ontwikkeling waarbij de kleurstoffen van een onderlaag naar een bovenlaag migreren tijdens de ontwikkeling. De kleurstoffen zijn enkel zichtbaar in de bovenlaag. Enkel de kleurstoffen op plaatsen die niet belicht zijn geweest kunnen migreren, op belichte plaatsen worden de kleurstoffen gebonden tijdens de ontwikkeling van zilverzouten.

Het procédé wordt verder besproken op de pagina voor •» instant filmontwikkel>
...515 bytes...

FL.HTM 09-01-2018 13:24:58

FlashPix
Bestandsformaat voor afbeeldingen, waarbij een afbeelding in verschillende groottes opgeslagen wordt. Dit formaat was voorzien voor internet toepassingen waarbij de browser de gewenste afmeting zou vragen. Het netwerk wordt minder belast omdat enkel het deel van het bestand dat effektief nodig doorgestuurd wordt. Het bestand in FPX formaat is tot 33% groter dan het origineel bestand.

Dit formaat is nooit gebruikt geweest (browserfabrikanten en webservers moeten overeenkomen om de procedure>
...525 bytes...

FO.HTM 09-01-2018 13:24:58

Fogra
Calibratiestrip die gedrukt wordt op bepaalde verpakkingen (of in de marge van tijdschriften). Deze strip is normaal niet zichtbaar éénmaal de verpakking geplooid. Dit was oorspronkelijk de naam van een duits bedrijf die die strips voor het eerst gebruikte.

FO.HTM 09-01-2018 13:24:58

Foveon
Type sensor die in bepaalde cameras van Sigma gebruikt wordt. Een fotodiode is op zich niet gevoelig voor de kleur: er moet een gekleurde filter voor de diode geplaatst worden om die kleurgevoelig te maken.

Bij dit type sensor wordt de kleur niet gedetecteerd door filters (bayer mosaiek) maar door een constructie in de diepte van de sensor. Bepaalde golflengtes dringen dieper in de sensor dan andere. De kleurinformatie wordt o>
...597 bytes...

FO.HTM 09-01-2018 13:24:58

FTPM (Fixed Time Printing Mode)
Instelling bij het APS filmformaat waarbij er gevraagd wordt dat de foto's niet gecorrigeerd worden bij het maken van afdrukken. Een overbelichte of onderbelichte foto moet zo uitgeprint worden.

Deze informatie wordt magnetisch opgeslagen op de film (enkel bepaalde toestellen die deze kodes op de film kunnen opslaan).

FO.HTM 09-01-2018 13:24:58

Fuzzy logic
Niet-determistische signaalverwerking. Met dit systeem is het mogelijk soepeler te reageren op complexe stimuli. Fuzzy logic wordt bijvoorbeeld gebruikt bij beeldanalyse en scherpstelling. Het nadeel van fuzzy logic is dat twee gelijkaardige stiluli een volledig verschillend resultaat kunnen opleveren. Er schuilt een zeer complexe wiskundige theorie achter fuzzy logic.

AI.HTM 08-01-2018 18:14:22

Anachronisme
Element in beeld dat niet past bij de periode waarin de film zich afspeelt, bijvoorbeeld een polshorloge bij een van de figuranten van een film over de middeleeuwen.

N.HTM 08-01-2018 18:14:22

Nominale spanning
Standaardspanning van een batterij, aangegeven op de verpakking. Deze spanning komt niet noodzakelijk overeen met de effektieve spanning. Een 12V batterij heeft in rust eigenlijk een spanning van 12.5V. Een duidelijkere aanduiding van de batterijspanning is de midpoint voltage.


BI.HTM 08-01-2018 18:00:50

Bootleg
Illegale copie van een film, vaak onder de vorm van een DVD verspreid. Soms werd de copie gewoon gemaakt met een kleine videocamera tijdens een filmprojectie. De beeld- en geluidskwaliteit is dan ook ver te zoeken.

M.HTM 08-01-2018 18:00:50

Martini shot
Laatste opname ("take") van de dag.

M.HTM 08-01-2018 18:00:50

Midpoint voltage
Rustspanning van een accu die oo 50% geladen is. De rustspanning van een lithium accu van het type LCO is 4.2V (volledig geladen), 3.6V (half geladen) en 3.3V (volledig ontladen).

O.HTM 08-01-2018 18:00:50

Optisch geluid
Geluid bij film kan zowel magnetisch als optisch zijn. Vaak is optisch geluid goedkoper omdat er geen extra laag aangebracht moet worden, maar de kwaliteit is dan wat minder en er is geen stereo mogelijk. Om toch een vorm van stereo-geluid mogelijk te maken werd het Perspecta geluid in het leven geroepen.

In het begin werd de geluidsinformatie opgenomen als variabele densiteit, maar er konden vervormingen ont>
...860 bytes...

PA.HTM 08-01-2018 18:00:50

Pan and scan
Methode om een breedbeeld bioscoopfilm te tonen op een televisiescherm dat een andere beeldverhouding heeft. Er wordt een stuk beeld link en/of rechts weggesneden zodat het resultaat beeldvullend is. Indien het beeld niet afgesneden wordt heeft men boven en onder een zwarte zone, dit is het letterbox formaat

SK.HTM 08-01-2018 18:00:50

Split edit
Montage waarbij het geluid niet synchroon met het beeld vervangen wordt. Het geluid loopt bijvoorbeeld enkele seconden door in het nieuwe beeld of wordt vroeger vervangen.

Dit kan veroorzaakt worden omdat men niet over de geschikte montage-apparatuur beschikt (bijvoorbeeld 8mm film waar het geluid ongeveer een seconde verschoven is ten opzichte van het beeld), maar dit is soms ook bewust gedaan.

ST.HTM 08-01-2018 18:00:50

Story board
Het scenario wordt voorgesteld als een tekenstrip met tekstballonnetjes en extra informatie. Zo kan men zich een idee vormen van de op te nemen beelden, van de camerastanden, decors, accessoires,...

T.HTM 08-01-2018 18:00:50

Telecine
Apparaat voor het omzetten van film naar video (voor televisieuitzending of om op DVD op te slaan). Bij een overzetting naar de europese norm wordt de film versneld afgespeeld (25 beelden per seconde in plaats van 24), moet de film omgezet worden naar de amerikaanse norm, dan gaat dit ten koste van de beeldkwaliteit.

Tegenwoordig wordt ieder beeld van de film gescand en digitaal opgeslagen, waardoor men een bestand bekomt zonder omzettingsfouten. Het beeld wordt dan
...583 bytes...

T.HTM 08-01-2018 18:00:50>

Encyclopedie van de fotografie

Nieuwe toevoegingen

Paginas die volgens Google je zouden kunnen interesseren